Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Детски храни „Лиско“

  •  
  •  
  •  
  •  


Идеята при разработката на опаков­ката за детски храни ,,Лиско“ е да се разчупи стандартният дизайн на по­добен вид продукти, като се създа­де лесен за отваряне и хващане и съ­щевременно различен и запомнящ се продукт. Разработката включва се­рия от кутии за каши и етикети за пюрета.

В основната структура на опа­ковката за кашите е залегнала при­зматичната форма. Горните капаци на кутията я затварят плътно, без това да пречи на бързото и лесно от­варяне. За разлика от тях долните капаци се вмъкват един в друг, за да създадат устойчивост и да предпа­зят от разпиляване на продукта при транспортиране и употреба. Съдър­жанието на кутиите е запечатано във фолио, като за разлика от стан­дартните детски каши е разделено на три равни части от по сто гра­ма. Така след отваряне на една от ча­стите другите две остават сигур­но запечатани, при което качества­та на продукта се запазват по дълго време. Графичното решение на кути­ята допълнително подчертава при­зматичната форма на опаковката.

Етикетите за пюретата комуни­кират визуално с опаковката на дет­ските каши, а логото „Лиско“, цветовете и всеки отделен елемент от графичната визия внушават чувство за мекота и топлина.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар