Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Дизайн на опаковка за чай

  •  
  •  
  •  
  •  


Опаковката продава продукта, тя е незаменима визу­ална комуникация между продукта и потребителя. Има функцията да съхранява и описва съдържанието, но пре­ди всичко да рекламира и продава сама своя продукт. В това се убедих, докато правех своето проучване за уни­верситетски проект. Задачата беше дизайн на опаков­ка. В процеса на търсене избрах за свое задание дизайн на опаковка за чай. Изборът ми не беше случаен. Търсeх предизвикателство, исках да направя нещо различно. От всички опаковки, които видях, тези за чай бяха най-едно­типни. Това предизвика интереса ми и реших да създам дизайн на една по-нестандартна опаковка.

За формата на опаковката

Главната ми цел в проектирането на опаковка за чай беше да избегна стереотипната правоъгълна форма. Ис­ках визията ù да бъде свежа и закачлива, така че да е мак­симално запомняща се за потребителя. Размишлявайки над тази идея, стигнах до концепция, която да напомня за свежестта на лимонa. Разбира се, формата на лимон сама по себе си би била неудобна и нефункционална. Ето защо реших да заложа лимона като водеща концепция, но не и като форма. Стараейки се да избегна неправилната му форма, но да запазя свежата идея, започнах да търся близка на него асоциация. Развих тази идея и стигнах до форма, наподобяваща ръчна лимоноизстисквачка.

Изобразих идеята си на бял лист, но впоследствие стигнах до извода, че една такава кутия би била сложна за изпълнение. Продължих да търся обединение на тези две идеи. Така, придържайки се към концепцията за ли­мон и лимоноизстисквачка, стигнах до крайното реше­ние за дизайн на опаковка с пирамидална форма, с цвят и структура на зрял лимон. Прибавих закачливо връхче от стилизирано лимонено листенце и свежото фирме­но име „The Lemon tea“, което подчертава главната кон­цепция.

За функционалността

Пирамидалната форма придава интересен характер на опаковката, като едновременно с това я прави удобна и функционална. Формата на кутията позволява тя да има четириместно разпределение, в което да се подредят четири вида чай. Дъното на опаковката изпълнява функ­цията на капаче. Листенцето с форма на лимон, закрепено на върха на кутията, освен декоративен завършек на опаковката е и нейна удобна дръжка.

За опаковката на пакетчето чай

Пакетчето чай, както и неговата опаковка, също имат различна от стандартната (правоъгълна) форма. Тя е триъгълна и е изцяло съобразена с пространството за съхранение в кутията. Опаковката на пакетчето е лес­на за отваряне и е без отлепване. Самото пакетче е захванато с конец, завършващ с хартиено лимонено ли­стенце. И тук листенцето има както визуална, така и практична функция. Пакетчето е лесно за изваждане от вече готовия ароматен чай.

За графичното оформление

Графичното оформление на опаковката за чай е толко­ва важно, колкото и нейната форма. Ето защо се насо­чих към чиста и елегантна графична визия с по-малко де­тайли, която да придава стил и усещане за добър вкус. В тази насока избегнах наслагването на излишна инфор­мация и илюстрации. Съдържателната информация за продукта е изнесена на капачето-дъно на кутията. На четирите стени на опаковката са обозначени четири­те различни вкуса чай, които тя съдържа. Те са цвето­во разделени — както на стените на пирамидата, така и на пакетчетата чай. Съответно за черен чай (“black“) цветът на шрифта и на пакетчето е черен, за чай от мента (“peppermint“) e ментовозелен, за плодов (“fruit“) цветът e цикламено-розов и за зелен чай (“green“) е из­ползвана светлозелената гама. С това цветово разделе­ние ориентацията към вкуса е максимално улеснена и е избегната езиковата бариера.

За логото

Логото е графично формирано от фирменото име „The Lemon tea“ и фирмения знак с формата на стилизирано ли­стенце на лимон. Цветовото решение на логото е съо­бразено с цвета на опаковката. Черен текст, поставен на жълта основа, е сред най-добрите комбинации между фон и текст. Логото изпъква на лимоненожълтият цвят и е лесно за възприемане от човешкото око. За да обе­диня логото освен по значение, но и цветово, реших цветът на фирменото име да е съчетание от черно и зе­лено. Съответно „The Lemon“ е в черен цвят, а „tea“ в зелен — цвета на листенцето.

Водейки се от идеята за изчистени, приятни форми и по-разчупена визия, достигнах до дизайн на опаковка за чай, в която пресъздавам едно свежо лимонено изкуше­ние — „The Lemon tea“.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар