Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Излезе новата версия на EngView Package Designer & Diemaker SuiteНовата версия 5 на EngView PackageDesigner & Diemaker е вече на пазара

Както с всяка своя версия, и сега системата е обно­вена и обогатена с нови функционалности за оптими­зиране процеса на изработка на опаковки и щанц-фор­ми за тях.

Основните акценти във версия 5 са:

Интеграция на EngView Package Designer & Diemaker с Adobe Illustrator

Свикналите с работата в Adobe Illustrator графични ди­зайнери вече имат възможност да подготвят струк­турата на опаковката директно в графичната си про­грама. Вграденият в Adobe Illustrator 3D Presenter модул допълнително улеснява дизайнерите и им показва как ще изглежда крайният вид на изготвената от тях структура и графика в 3D средата.

Импортиране на външни 3D обекти

Импортирането на 3D обекти е ценна функционалност за тези, които искат да проследят 3D модел на проек­тираната опаковка от момента на нейното създаване до завършването.

Библиотека с готови параметрични дизайни

Освен основните международни кодове за картон (ECMA) и велпапе (FEFCO) библиотеката от стандар­ти поддържа специално разработен дизайн за X-board (Inverted Corrugated Board ICB). Нова, обособена библио­тека е добавена и за РОР и РОS дисплеите.

Разпознаване типа на импортирания дизайн и от­криване на съответствия в библиотеката със стандарти

За всеки лошо проектиран дизайн, импортиран в систе­мата отвън, може да се намери съответствие в библи­отеката от готови стандартни опаковки. По този на­чин качеството на проектираните опаковки е напълно гарантирано.

 
31.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар