Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковка от картон на 2008 г.За 12. път се проведоха годишните награди на Pro Carton/ ECMAза опаковки от картон. Pro Carton, Асоциацията на европейските производители на картон и опаковки от картон, отбеляза тази година своята 20-годишнина. Основана през 1988 г. в Лондон и стартирала с едва 11 членове, Pro Carton вече наброява над 600 производители от цяла Европа. Тази година освен кандидатурите от страни, в които Pro Carton има представителства, за първи път имаше конкурсни проекти от Русия, Румъния, Полша и Канада. Поради недостатъчно кандидатури в категорията „Тютюневи изделия“ награда не бе присъдена.

ОПАКОВКА ОТ КАРТОН НА 2008 г.

Smirnoff Singiel Black

Опаковката на Smirnoff Singiel Black 0,7 l спечели престиж­ното отличие „Опаковка от картон на 2008 г.“. Журито бе очаровано от забележителните довършителни ефекти и цялостната визия на тази опаковка. Широкият спектър от техники, използвани за създаването й, са от възмож­но най-високо качество и ясно демонстрират необятни­те възможности, което може да бъдат постигнати чрез използване на картон. Със своя иновативен и ефектен на­чин за отваряне опаковката е лесна за използване. Дори в света на напитките, където опаковките са луксозни и ат­рактивни, тази опаковка от картон наистина ще изпъква на щанда и като резултат от това – ще привлича внима­ние от страна на потребителите.

Производител на опаковката: CD Cartondruck AG
Производител на картона: Iggesund (Invercote Duo)

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН

Morsi di Luce (Duca di Salaparuta)

Уникалната опаковка за виното Morsi di Luce удиви журито и спечели надпреварата в тази категория. Въпреки че са­мата опаковка е олекотена, защитата на продукта е оси­гурена. Качеството на печата и довършителните ефекти са перфектни, като се има предвид конкурентният пазар на напитки, където със сигурност ще направи впечатле­ние на потребителите. Със своя иновативен дизайн опа­ковката на виното може да бъде чудесен подарък.

Производител на опаковката: Cartografica Pusterla SpA
Производител на картона: Cartiera di Cordenons (Stardream Antracite)

НАПИТКИ

Johnnie Walker Black Label 70/75 cl

Изключителните качества на отпечатване на опаковка­та на Johnnie Walker Black Label спечелиха журито в кате­горията „Напитки“. Разнообразните довършителни ефек­ти придават на опаковката особено излъчване, а това до­бави и друго измерение към притегателната й сила спря­мо потребителите. В магазина, където импулсът е от та­кова значение, журито прецени, че тази опаковка от кар­тон с нейния добре познат дизайн, ще предизвика стра­хотен интерес и ще привлече потребителите. Допълни­телното приспособление в опаковката, част от цялост­ния картон, за изваждане на бутилката прави прибиране­то и нейното затваряне още по-лесни.

Производител на опаковката: Nampak Carton Europe
Производител на картона: Körsnas/ API Laminates

СЛАДКАРСКИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

Estuche Grand Class

Опаковката на шоколадовите бонбони Estuche Grand Class перфектно подхожда на продукта, опакован в нея. Лесна за използване само с едно отваряне на капачето, което води до възможност за споделяне на съдържанието на кутийка­та, която се разгъва като цвете и предлага различни ви­дове бонбони. Журито бе впечатлено, че размерът на опа­ковката е перфектно пригоден към съдържанието и не е оставен нито един милиметър празно пространство. Бон­боните вътре са опаковани в пластмасови пликчета. Опа­ковката е отпечатана от двете страни и чудесно привли­ча вниманието на мястото за продажби (POS).

Производител на опаковката: Alzamora Packaging, S.A.
Производител на картона: M-real

КОЗМЕТИКА

Collagen 700

Тази опаковка, преди всичко що се отнася до графичния ди­зайн и цветовете, е оценена от журито като прекрасно прицелена към пазарите, за които е предназначен продуктът – Източна Европа. Наситеният цвят, облагороден със сребристо, прави външният вид на опаковката атрак­тивен, а този елемент е жизненоважен в един пазар като козметичния.

Начинът на отваряне е прост, но ефективен и веднъж отворена, опаковката перфектно показва съдържанието. Простичък дизайн, но добре замислен и придаващ допълни­телна стойност и качества на продукта.

Производител на опаковката: CD Cartondruck AG
Производител на картона: Iggesund

ФАРМАЦИЯ

One Dose Packaging

Тъй като фармацевтичните продукти са потенциално опасни и трябва да се употребяват само в препоръчани­те количества, дизайнът на опаковката е комбинация от торбичка, която съдържа продукта, и „ръкав“ от картон, който предпазва торбичката и носи необходимата инфор­мация. Отварящата система е много практична, сигурна и проста. Горният край на картона се откъсва, по този на­чин се отваря торбичката и тогава продуктът може без­опасно да бъде изваден от опаковката си. Хитроумен ди­зайн, лесен за употреба и безопасен за транспортиране – така журито определи опаковката като отлична.

Производител на опаковката: Limmatdruck/ Zeiler (COPACO)
Производител на картона: Mayr Melnhof

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОПАКОВКИ/ОПАКОВКИ ЗА РАФТА

Espositore da banco girevole Tantum Verde per pastiglie

Основната цел на промоционалните опаковки и опаковки­те за рафтовете е да привличат окото на потребители­те и да излагат ефективно продукта. Този дизайн опреде­лено изпълнява тези цели, като в същото време предлага и много предимства. Хитроумната конструкция позволява да се поставят четири различни продукта – по един във всяка част. Индивидуални опаковки от всеки контейнер лесно могат да бъдат извадени от потребителя и прос­то да бъдат отново напълнени контейнерите от върха на опаковката. Опаковката заема малко място и освен това предлага възможност на клиентите да избират продукта, който искат да купят.

Производител на опаковката: Box Marche Spa
Производител на картона: Stora Enso

ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

M&S Speciality Teas

Журито се обедини около мнението, че тази опаковка от картон има изключително присъствие на рафта и че ком­бинацията от матиращ довършителен ефект и болд цве­тове ще привлече потребителите, а наред с това демон­стрира изтънченост. Продуктът е лесно разпознаваем сред останалите, а информацията на него е лесно четима. Фолиото, използвано за текста, е необичайно и ще допри­несе за разграничаване на мястото на продажбата, както и ще индикира, че това е качествен продукт. Матиращи­ят довършителен ефект е постигнат чрез печат на обра­тната страна на картона.

Производител на опаковката: Boxes Prestige Ltd.
Производител на картона: Iggesund & GF Smith

ДРУГИ НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Linea forno Tia

Дизайнът на тази опаковка подчертава определени еле­менти на продукта, които го правят още по-привлекате­лен на мястото за продажба. Използването на сребристо за подчертаване на ъглите прави продукта още по-атрак­тивен и допълнително облагородява изгледа за потреби­телите. Допълнителната информация, свързана с продукта, е лесна за четене, така че журито заключи, че тази опаковка демонстрира много ясно как добрият дизайн и високото качество на печата могат да облагородят ця­лостния изглед и качество на продукта.

Производител на опаковката: Box Marche Spa
Производител на картона: Stora Enso

УСТОЙЧИВОСТ

Clamshell

Новите фалцови линии правят цялостната форма още по-интересна. Но основният елемент е, че тази опаковка бе наградена с приза за устойчивост, тъй като с промяна­та на материала, от който се изготвя конструкцията, ця­лостното тегло на опаковката е редуцирано с около 40%. Това е постигнато без загуба на функционалността, нито на качеството на печат. Разбирането и внедряването на екологична тематика и загриженост е очевидно и ясно демонстрирано.

Производител на опаковката: Van Genechten Packaging
Производител на картона: Van Genechten Packaging

По материали на Pro Carton

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар