Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Биоразграждащи се опаковкиМного производители на бързообо­ротни стоки търсят начин да отли­чат своите продукти върху претъп­каните рафтове на супермаркетите. Някои от тях намират интелигентни решения, като вграждат екологична целесъобразност в опаковките си.

При проектирането са взети елемен­ти от опаковката с пръстени и цен­трална носеща дръжка за безалкохолни напитки, груповата опаковка със сви­ваемо фолио за бутилирана минерална вода и стратегически разположените перфорации за изваждане само на една бутилка, без да се разваля груповата опаковка.

Макар и малко по-скъпа, новата опаковка пести място в складовите и транспортни пространства и дава възможност за комбинирана доставка на малки партиди от различни марки бира на производителя.

Английска компания пусна на паза­ра биоразлагаща се и компостируема пластмасова бутилка за минерална вода. Освен че се приема благосклон­но от купувачите, бутилката от естествен полимер са оказва добра алтернатива на РЕТ (полиетиленте­рефталат) и други пластмаси поради растящите цени на петрола.

В САЩ същата биопластмаса (на базата на полилактозна киселина) се използва за бутилиране на „органично“ мляко. В Белгия и Франция някои тър­говски вериги тестват пазара за опа­коване на други хранителни продукти с нея.

Друга английска компания е по­лучила одобрение в ЕС и САЩ за кон­такт с храни на своя биоразградим опаковъчен материал. Материалът е 100% деградируем, произвежда се от зърно, почти не зависи от цената на петрола и е по-евтин от другите би­опласти.

В САЩ е въведено лого за ком­постируеми пластмаси, което е дадено на фирми, произвеждащи опаковки за хранителни продукти от биопласти на базата на нишесте и полилактоза.


С въвеждането им се намаляват от­падъците, а за потребителите става по-лесно да дават своя принос за опаз­ване на околната среда от замърсява­не с пластмасови отпадъци.

Пуснато е в производство пър­вото свиваемо ръкавно фолио за етикети на базата на полилактоза от царевично зърно. Фолиото е с де­белина 50-60 микрона, има отлична свиваемост, много добра адхезия на печатните мастила, придава блясък и е устойчиво на надраскване. Може да се използва за осигуряване срещу кражби.

Във Франция е разработен опако­въчен материал на базата на хартия, импрегнирана с житен глутен. Мате­риалът е биодеградируем и пропуска газове селективно. Опакованите с него култивирани гъби в подложки могат да се съхраняват при 20˚С в продължение на четири дни, сравнено с един ден при използването на син­тетично фолио, което има ниска про­пускливост на водни пари, причинява кондензация и поява на кафяви петна върху гъбите. Този материал успешно заменя опаковането в модифицирана атмосфера (МАР), тъй като осигуря­ва ниско ниво на кислород и въглеро­ден двуокис в опаковката. Прогнозите са, че пазарът на биопластмаси ще расте с 20% годишно.

 
01.09.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали, Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар