Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Картонените опаковки – пряко свързани с екологиятаМоже би фактът, че горите са едно от неоценимите богатства на пла­нетата, е малко позабравен. Затова е добре да припомним, че те не само покриват 31% от земната площ, но и съхраняват над един милиард тона въглерод, или почти двойно повече от количеството, налично в атмос­ферата. И не само това — горски­те масиви са уникална природно-еко­логична система за филтриране на подземните и повърхностните води, естествена бариера против ерозия­та и наводненията, убежище за мно­го животински популации, основен фактор за поддържане на въглерод­но-кислородния баланс в атмосфера­та и др.

Това са само част от причини­те, поради които в последните годи­ни Европейската асоциация за про­изводство на картон и картонени изделия е сред най-ревностните защитници на горите. Използването на европейските гори за производ­ство на хартия и картон е предмет на устойчиво горско стопанство, при което всеки етап от обработване­то на дървения материал се просле­дява и сертифицира съобразно PEFC (Програма за утвърждаване на гор­ски сертификационни схеми) и FSC (Организация за управление на гори­те). И един малко известен факт — във фазата си на растеж дърветата поглъщат въглероден диоксид, кой­то чрез дървесината преминава в крайния продукт — картона. По вре­ме на рециклирането на опаковките от картон въглеродът се запазва в тях и това предотвратява повтор­ното му въвеждане в атмосферата. По този начин картонът и продукти­те от картон се оказват активно включени в горското стопанство и в опазването на околната среда.

 
23.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар