Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковката – средство за изграждане на екологично и устойчиво съзнание у децатаГлобално погледнато опаковките са едни от най-разпространените изделия в различните отрасли на производство и потребление. Те са и продуктите, които най-бързо се превръщат в отпадъци и на които се дължи изразходването на немалка част от ценните природни ресурси, а също и продуктите, оказващи силно въздействие върху съзнанието на потребителите. Това поставя въпроса за необходимостта от отговорно отношение към проектирането и потреблението на опаковъчни изделия. Затова и търсенето на ефективни начини за въздействие върху потребителските нагласи и поведение все по-често се насочва към най-малките, чието съзнание и навици са в процес на изграждане и моделиране.

Начинът, по който децата възприемат света, е различен от този на възрастните. Известно е, че в предучилищна и начална училищна възраст по-важен за тях е не крайният резултат, а пътят, по който достигат до него. Децата нямат изградени стереотипи за начините на разопаковане, затова и по-лесно възприемат нестандартни по конструкция и дизайн опаковки, стига процесът на употреба (на опаковките) да е забавен за тях.

Подходи при създаването на устойчиви опаковки

Един от най-разпространените подходи при създаването на опаковки, отговарящи на принципите за устойчивост, е използването на природосъобразни материали (хартия, дърво, текстил от естествени влакна, корк, метал и др.) по начин, подчертаващ техния натурален вид. Тези решения са по-привлекателни за възрастните, тъй като носят разбираеми за тях послания, свързани с качеството и екологичността на изделието, с чистотата на неговото съдържание. Затова и изборът и закупуването от родителите на изделия от подобни материали допринася за възпитаването на екологична култура у подрастващите.

Примери за устойчиви опаковки

Опаковка от велпапе (Фиг. 1) на ръчно изработена арт играчка, инспирирана от човечето на ЛЕГО. За уплътняване и предпазване на фигурката във велпапната опаковка са поставени дървесни стружки (талаш), отделени при производството на детайлите. Това решение прави опаковката не само екологична и икономически по-ефективна, но дава възможност на децата да получат представа за произхода на материала и начина на производство на изделието.

Привлекателни за детската аудитория могат да бъдат алтернативните решения на базата на заместители на пластмасата. Пример за това са опаковките Bio Peel (Фиг. 2) от смлени, пресовани и термично обработени отпадъчни суровини от портокал с добавка на глицерин, които може да бъдат предоставяни за храна на животни или компостирани за получаване на органична тор.

Влагането на игрови елементи в опаковките е и добре работеща рекламна стратегия, имаща за цел не само популяризирането на продуктови линии за деца, но и развиването на креативност и възпитаването на екологична култура у подрастващите. Пример за това са многофункционалните картонени опаковки, позволяващи превръщането им в среда за различни сюжетно-ролеви игри – кукленски къщички (Фиг. 3) за най-малките и атрактивни играчки за по-големите като разработените в два варианта (за момичета и за момчета) опаковки на детски парфюми на марката Zara (Фиг. 4), чиито фигури може да променят изражението си чрез ротация.

Подобно решение, но предназначено за по-големите, обичащи футбола деца, е превръщащата се във футболно игрище опаковка (Фиг. 5), позволяваща не само споделянето на удоволствието от храната, но и възпитаването на любов към спорта и приобщаването на подрастващите към групи по интереси.

Особено сполучлива е картонената опаковка на Pizza Hut (Фиг. 6) с перфорации на капака, позволяваща сгъването му по контур и превръщането му във футболна топка.

* Пълният вариант на статията на гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова от Нов български университет можете да прочетете в бр. 1/20 на сп. полиграфия, раздел ProPACK.

Статията е публикувана в брой 1 / 2020.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар