Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Серията Green things на международната дизайнерско-консултантска компания P&WДизайнерски екип на компанията е разработил набор от екохартия и по­чистващи препарати, предназначе ни за веригата Fresh & Easy на Tesco, САЩ. Гамата се състои от продукти за ежедневието — от хартиени кър­пи, предназначени за лична хигиена и за почистване на различни повърхно­сти, до домакински препарати за ми­ене на чинии, перилни препарати и почистващи спрейове. Продуктите притежават сертификат, че са из­работени от 100% рециклирана хар­тия и опаковката им е не само уни­кална, но и биоразградима (за срок от 12 до 18 месеца). Серията почиства­щи препарати е разработена изця­ло на растителна основа и не съдър­жа фосфати, оцветители и парфюми. Продуктите са рН неутрални, биоразградими и ароматизирани с ете­рични масла. Успокояващият зелен цвят на серията има за цел да утвър­ди ефективността на продуктите и да убеди клиентите в безопасност­та им по отношение на околната среда. Нещо повече — за различните продукти е предвиден различен цве­тен код съобразно вида и аромата на всеки отделен продукт. Създате­лите на Green things се надяват, че посланието, отправено към потре­бителите посредством външния вид на опаковката, ще бъде достатъч­но силна провокация за купуването на екопродуктите.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Екология, Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар