Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Изкуството на красивото писане и виненият етикет„В повечето от създадените от мен винени етикети можете да видите ръчно изработена калиграфия, която е нещо като мой персонален стил или подпис. Днес повечето дизайнери работят с дигитални шрифтове и са малко онези, които правят надписите по стария начин“ – споделя Йордан Желев. В следващите редове известният дизайнер на винени етикети и опаковки разказва за древното изкуство на калиграфията и приложението му в съвременният винен етикет

За страстта към буквите и ка­лиграфията

Една от особеностите на калиграфи­ята е, че тя сама по себе си прави етикетите лесно разпознаваеми и отличаващи се. Калиграфията прида­ва безспорна автентичност на про­дукта и клиентът не се колебае дали да го купи.

Признавам, че съм пристрастен към това изкуство — то дава живот, цвят и емоция на всичките ми твор­би. За мен буквите са един изключи­телно интересен феномен. Убежда­вам се в тяхната изключителност ежедневно в процеса на работа. Ис­тинско чудо е, че можеш да изразиш себе си чрез калиграфията. Да нари­суваш дълга и плавна линия, когато си щастлив, или да направиш кратък и остър удар с четката, когато си ядо­сан. Калиграфията ти дава шанса да бъдеш себе си, да изразяваш своите емоции и усещания.

За винените етикети

Започнах да се занимавам с калиграф­ски изработени винени етикети, тъй като това е начинът работите ми да се отличат от тези на остана­лите дизайнери върху рафтовете на магазините. Част от етикети са из­работени изцяло ръчно. Рисувам ги с мастило на бял лист хартия и кога­то са готови, ги сканирам за незначи­телна дигитална дообработка, като много внимавам да запазя визията им на ръчно изработен продукт. След това подготвям печатните фор­ми от твърд полимер, нанасям мас­тилата върху тях и започвам да пе-чатам.

За начина на работа

Първоначално скицирам символа прос­то за да видя дали „стои“ добре в композиционен аспект, дали е доста­тъчно хармоничен и пр. Следващата стъпка е да го поставя пред себе си и да започна да възпроизвеждам рису­нъка, като този път работя с черно мастило, перодръжка и подходящи пи­сци. Повтаряйки формата от 200 до 500 пъти постепенно достигам до търсения ефект. След като финална­та рисунка изсъхне, я трансформирам във векторно изображение и продъл­жавам работата по нея или я оста­вям така, както си е — в зависимост от проекта, върху който работя.

За правилата в калиграфията

В калиграфията съществуват мно­жество правила — от създаването на цялостната композиция до механич­ните умения и движенията на перо­то. Въпреки че се занимавам с това изкуство дълги години, все още науча­вам нови неща и откривам нови ме­тоди на работа.

Основната ми стратегия по от­ношения на работата е не да създа­вам калиграфски произведения или ди­зайн на етикети поотделно, а да се опитам да открия как работят не­щата, да открия смисъла на всяко правило, да го спазвам и накрая, кога­то се почувствам готов, да го нару­ша. За мен нарушаването на правила­та не е деструктивен процес. Напротив, да прекрачиш линията на едно правило е единственият начин да съз­дадеш ново правило, а оттам и свой собствен стил.

За вдъхновението

Винаги съм бил вдъхновен от арабска­та калиграфия, орнаменти, декорация и стил. Опитвам се да следвам този стил, но с един модерен подход към темата. Използвам както традици­онните калиграфски средства, така и съвременните — неразделен съм с моя Cintiq. Вдъхновявам се от готиче­ските шрифтове (т.нар. Blackletter) и съвременните форми на изразяване, каквито са графитите. Убеден съм, че корените на цялата Готика про­излизат от културата на арабските държави. Страстта ми към готиче­ските шрифтове и типографията ми позволи да ги изследвам обстойно и да разбера колко близо са те в същ­ността си до арабския стил на изпис­ване на символите.

За работата си мога да почер­пя вдъхновение буквално от всичко около мен — от публикувано в списа­ние изображение до паднало листо на тротоара. Част от творбите ми на­пример са повлияни много от Жулиен Бретон и Хасан Масауди. И двамата са наистина вдъхновяващи калигра­фи и творци, от които се възхища­вам и се стремя да вървя по стъпки­те им.

 
15.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Дизайн на опаковката, Етикети

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар