Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Изисквания пред качественото опаковане на мляко и млечни продуктиКачественият опаковъчен материал за мляко и млечни продукти не трябва да предизвиква реакция с храните при нормални условия. Доказателство за безопасността на опаковъчния мате­риал е регулярното провеждане на ре­дица анализи според изискванията на законодателството, а именно:

  • Обща миграция на нискомолекулни вещества;
  • Органолептични изследвания: вкус, мирис и прозрачност;
  • Специфична миграция на дибутилфталат;
  • Миграция на багрила;
  • Специфична миграция на фталати, ароматни амини, гликолов етер, мастила (акрилати, фенил кетон, аминокетон, пентаеритрол, ами­нокрилат);
  • Специфична миграция на фталати, ароматни амини, гликолов етер.

За доставяне на здравословен и безопасен продукт на консуматора, е необходимо да се познават и оценя­ват рисковете на всяко едно от нива­та на производство на материала. Из­ключено е влагането на канцерогенни, мутагенни или токсични вещества в опаковките. За предотвратяване на директния контакт между доставя­ната опаковка и палетата съществу­ва защитна система — като правило в Данон Сердика е да не се употребява рециклирана хартия за директен кон­такт с опаковъчния материал.

За осигуряване на безопасен и здравословен продукт, е нужно из­ползването на висококачествени и сигурни опаковъчни материали. При­мер в това отношение са опаковки­те от полистирен (PS) и полиетилен с висока плътност (HDPE). Полисти­ренът се използва и за производство на пластмасови прибори за хранене, които изискват сравнително твър­да пластмаса с добра прозрачност и възможност за оцветяване в различ­ни цветове. Произведен под формата на листове, полистиренът може да бъде формован в чаши, чинии, кутии, кофички и др. Полистиреновите опа­ковки, доставяни на Данон Сердика, са термоформовани, което осигурява ка­чественото изрязване на ръбовете, добрата визия и високата повторяе­мост на изделието.

Опаковъчните материали, използ­вани от Данон Сердика, са подходя­щи за контакт с хранителни проду­кти, тъй като са спазени строгите изисквания, спазваши немския стан­дарт за качество и безопасност на опаковките.

 
11.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар