Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Нова система срещу фалшифициране на компанията Atlantic Zeiser на EMBALLAGE 2010Водещият доставчик на технологии, модули и решения за индустриален и дигитален печат Atlantic Zeiser избра за представянето на свои продукти започналото в Париж Световно изложение на опаковката EMBALLAGE 2010

По данни от проучване на Организацията за икономиче­ско сътрудничество и развитие (ОИСР) разпространени­ето на пиратски продукти в световен мащаб към момен­та струва на компаниите 184 млрд евро или с 53% повече в сравнение с 2007 г.

Рискът от пиратските продукти е огромен, тъй като най-често вместо истински, висококачествени съставки в козметичната и фармацевтичната промишленост се използват неефективни, инертни и евтини материали.

Предназначеният за работа във фармацевтичната и козметичната индустрия Track & Trace модул е създаден за борба с пиратските продукти, които заливат между­народните пазари. Модулът е изключително лесен за ин­тегриране както в нови, така и в съществуващи печат­ни линии за производство на опаковки. Кодът на инова­тивната технология включва всички видове цифрови кодове и баркодове, което ще даде възможност на по­требителите да проследяват онлайн кодовете на опа­ковките и тяхната легитимност. Чрез оптичната сис­тема за проверка на Track & Trace модула избраният код ще може да се разчита и верифицира само с една бърза снимка на камерата. Това ще позволи максимална гъвка­вост при персонализирането на продукта. По този начин, ако при проверка кодът не съвпада с референтните дан­ни, модулът ще отхвърля опаковката.

Ралф Хеп, заместник-председател Дигитален печат и кодирани решения в Atlantic Zeiser, коментира: „Собстве­ниците на фармацевтични и козметични марки понасят огромни загуби заради пиратски продукти. Непрекъсна­тото проследяване на продуктите с Track & Trace моду­ла ще позволи на производителите на истински, нефалши­фицирани продукти да отвърнат на удара, като защитят репутацията на своята марка и приходите от нея.“

Новата DIGILINE™ уеб система за печат притежава класа и бързина, които гарантират подобряване произво­дителността на труда и повишаване удовлетвореност­та на клиентите. Уеб решенията на системата са идеал­ни за доставчиците на печатни услуги, работещи в сфе­рата на опаковането и етикетирането. DIGILINE™ уеб системата е изключително гъвкава и е разработена в съ­трудничество с водещи собственици на марки и произ­водители на опаковки. Това позволява на доставчиците на услуги да отговорят и на най-строгите изисквания за качество на печат — включително качеството при печа­та на променлива информация върху порести и непорес­ти повърхности.

DIGILINE™ е идеална за персонализиране, маркиране и кодиране на етикети, печат на книжни етикети и гъвка­ви опаковки, фолио етикети с взискателни материали, а също и за намаляване до минимум разходите за печат на бройка.

В зависимост от конфигурацията на интегрираните модули системата може да печата в по-светли тонове или четирицветен печат.

DIGILINE™ Web системата притежава разделителна способност до 600 dpi при максимална скорост до 180 м/мин. Високата скорост прави печата на променливи дан­ни изключително ефективен, което позволява на потре­бителите да създават персонализирани документи, резо­ниращи с получателя.

Днес в направления „Дигитален печат и кодиране на решения“, „Картови системи и банкноти“ и „Сигурност на системи за печат“ компанията разработва, произвеж­да и разпространява технологични компоненти и интег­рирани системи за търговци и индустриални клиенти в около 50 страни по света.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар