Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пускат биобазиран обвивен опаковъчен филмОт компанията Cereplast заявиха, че са постигнали спора­зумение с турската компания Sezersan Ambalaj за пускане­то за първи път на европейския пазар на биобазиран филм за обвивно опаковане. Засега идеята на двете компании е новите биоопаковки да се използват в сладкарската про­мишленост, но по всяка вероятност ще намерят прило­жение и в други сектори.

„Нашият продукт има големи възможности за опако­ване на бонбони и шоколади, но е подходящ и за пазара на сладоледи — споделя пред сайта FoodProductionDaily гене­ралният мениджър на Sezersan Рефик Улукан. — Повечето от тези приложения изискват високи температури на запечатване, но нашите продукти могат да бъдат затво­рени и при ниски температури.“

От американската компания заявиха, че биофилмите ще бъдат произвеждани от компостируемата биосмола Cereplast 7003, която е проектирана да осигури висока як­ост и производителност. Според Sezersan осигуряване­то на тези качества на филма е една от главните цели на партньорството. „От началото на разработването на проекта производителността е проблем, над който се работи — споделя друг член на екипа. — Но ние имаме много опит в екструдирането на продукти, събирането и прилагането на добри идеи.“

Новият биобазиран филм притежава значителна „па­мет“ (възможност да запазва формата след огъване) и е напълно подходящ за топлинна обработка и запечатва­не. Ако бъде усукан на 360°, материалът ще се върне на­зад с 10° до 20°. За сравнение, други подобни филми, усу­кани на 540°, могат да се върнат с до 110°. Филмът е по-тънък в сравнение с други обвивни филми и може да бъде произвеждан в непрозрачен или полупрозрачен вариант. Турската фирма производител добавя, че филмът прите­жава много добри характеристики за метализиране, кое­то означава, че не е нужно поставянето на допълнителен защитен слой или вътрешна опаковка, която да предпаз­ва продукта. Ламинирането и директният печат също не представляват трудност.

Съгласно условията на споразумението за няколко ми­лиона долара от Cereplast ще започнат ежемесечни дос­тавки на 100 до 150 метрични тона биосмола през декем­ври тази година, като от компанията прогнозират, че до месец май 2011 г. доставките може да надминат 1000 тона. В момента две големи компании за сладкарски изде­лия (една американска и една европейска) са в процес на тестване на новия продукт.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар