Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Шест защити за фармацевтичните опаковки

  •  
  •  
  •  
  •  


Както вече ви информирахме в бр. 1 на сп. ProPACK от 2008 г., проектът brandPROtection на алианса PrintCity си постави за цел да направи преглед на актуалните решения и технологии срещу фалшифициране в печата на опаковки на фармацевтични продукти. Сега ви предлагаме обстоен преглед на защитите, с които се гарантира сигурността на продукта.

Проектът brandPROtection на алианса PrintCity стартира през 2004 г., като си поставя за цел да анализира насто­ящите възможности за сигурност на продуктите и търговските мар­ки. Резултатът от уникалната връз­ка на компетентност между члено­вете на алианса е предоставяне на иновативно комплексно решение сре­щу имитирането на търговски марки и за защита на самите продукти от фалшифициране.

Целта е да се предпази не само търговската марка от фалшифицира­не, но и крайният клиент, като се съз­даде опаковка с гарантирана защита срещу фалшифициране (както е в слу­чая с шестте защити на PharmaBox) и се предпази и самият продукт.

Шест защити:
1. Дизайн/Осигурително екраниране ICI in SE­NOSAFE® — JURA JSP & Weil­burger Graphics
2. Двойно покритие TWIN COAT­ING — JURA JSP & Weilburger Graphics
Двойно покривна технология със скрити изображения, които се разпоз­нават чрез използване на UVлъчи заед­но с декодер. Така различни части от информацията могат да бъдат разче­тени с просто око.
3. Фолио TSL-Hint, отпечатано на ROLAND Inline-Foiler Prindor — KURZ и MAN Roland
Включва скрита информация (че­тивна само с помощта на специално устройство) и нанотекстс големи­на на шрифта 0,075 мм — четим един­ствено при стократно увеличение.
4. Етикет TRUSTSEAL® DuoProtect — KURZ
Метализиран осигурителен ети­кет от OVD (Optically variable device) фолиос оптично променящи се еле­менти за създаване на визуални ефек­ти в зависимост от силата на свет­лината и ъгъла на визиране. OVDфоли­ата се базират на пречупващи свет­лината оптични структури.
5. Пигментно покритие Secural­ic® SW in SENOSAFE® — от MERCK & Weilburger Graphics
Интерферентни пигменти, които се включват по поръчка на клиента. При външна намеса се получава проме­нена картина в цветовете на спектъ­ра на отразената светлина.
6. Печатно мастило Verigard™ — от SunChemical
Четими с технически средства микрочипове, които могат да се смес­ват с цветни мастила, лакове или мас­тила за мастиленоструйни принте­ри. Осигуряват бързо и ясно потвър­ждаване на автентичността на про­дуктовата опаковка с помощта на лесни за манипулиране ръчни четящи устройства.

 
04.10.2011.
Автор: Станислава Първанова
0 Коментари
Таг :

Защита на опаковката

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар