Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковане с мисия от Plant it WaterАмериканката компания Plant it Water представи на пазара новата си ре­циклируема опаковка за изворна вода. За разлика от останалите пластмасо­ви бутилки, базирани на петролни продукти, разработената от Tetra Pak картонена кутия се състои от 60% възобновяеми материали. От фирмата–производител споделят, че тяхна­та бутилка е „по–зелена“ от обикно­вените пластмасови бутилки за вода, които представляват сериозен еко­логичен проблем в САЩ — едва 20% използваните 35 милиарда пластмасови бутилки годишно се рециклират. Опа­ковката на Plant it Water се отличава и с нестандартен дизайн — изящните очертания на опаковката променят характерната форма на кутия, кое­то я прави уникална и лесно разпозна­ваема сред останалите продукти от категорията.

За да популяризират допълнител­но продукта си, от Plant it Water поде­мат нестандартна екологична иници­атива. От компанията заявяват, че ще посаждат по едно дърво за вся­ка продадена бутилка изворна вода. В това си начинание Plant it Water си пар­тнира с Trees for the Future — международна организация за подпомагане на общности по света, изложени на риск поради обезлесяване, която раз­вива дейността си основно в разви­ващите се държави. Социалната ка­уза, с която от Plant it Water се анга­жират, привлякла хората и повишила значително продажбите на вода. Пе­челившата идея е заимствана от In Ticketing — компания за разпростране­ние на билети за музикални събития и концерти в САЩ, която разработила екологичната схема за посаждане на едно дръвче при всеки продаден би­лет. Понастоящем, Plant It Water рабо­тят в сътрудничество с In Ticketing като ексклузивен доставчик на вода на множество концерти и музикални събития в САЩ.

 
11.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар