Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковките на шоколади Rainbow*ProPACK стартира нова рубрика, в която ще бъдат представяни интересни иновативни проекти на опаковки и етикети, разработени от студенти или професионалисти в бранша. В следващите редове ще ви запознаем с част от дипломната работа на нашата колежка Линда Големехова, графичен дизайнер в Print&Publishing, и с нейната идея как би трябвало да изглеждат съвременните опаковки на шоколади.

Логото

Логото е един от най-важните еле­менти, които една фирма може да при­тежава. Несъмнено то е това, което налага визуално даден продукт, марка или фирма на пазара. Най-важният ас­пект от създаването на лого на да­дена компания е концепцията — тряб­ва да знаем какво искаме, нашето лого да казва за фирмата ни. Можем да из­мислим образ, който да е свързан със самата дейност на компанията, като например къща, ако е фирма за недви­жими имоти, или кола — за фирма, зани­маваща се с продажба на коли. Логото може да бъде и само абстрактен об­раз, който представя философията на дадената компания, например пирами­да или правоъгълен елемент, за да пре­дадем чувството за стабилна и сигур­на компания. Много динамична рисунка с орбити и замах, искри или частици е подходяща за млада, модерна и високо­технологична фирма.

За разлика от фирми като Lindt и Milka, фирма Рейнбоу има по-цветен и уникален подход към визията си. Пър­воначалното изискване бе логото да е семпло, елегантно, но в момента, в който го погледнеш, да знаеш, че ста­ва дума за шоколад и за дъга, и за мно­жеството вкусове, които фирмата предлага в гамата си от продукти. Създаването на подобно лого бе пре­дизвикателство, тъй като правило­то за всяко добро лого е да не се пре­калява с цветовете и че 4 цвята са границата на допустимото, преди да извадим костюма за клоуни. Но Рейн­боу (Rainbow) означава дъга, а дъгата има много цветове. Окончателният вариант на логото притежава ста­билна основа, апетитни и нежни цве­тове (кафяво, розово, червено, оран­жево, жълто, зелено, синьо) и визия, която отговаря на характера на фир­мата и нейните продукти. С него ос­новата на тотал графичния дизайн на Rainbow беше положена.

Опаковките

Опаковките несъмнено са важен еле­мент от цялостната рекламна стра­тегия и визия на компанията. Особено когато говорим за фирма за хранител­ни продукти, това е като А и Б за този бизнес. Докато бонбониерите, които съм дала за пример, са с характерни­те флорални елементи и лога, то опаковките за шоколад са лично авторски. Избрах да използвам всеки един от основните цветове на фирмата и да го свържа с вкус или аромат, характерен за тази цветност. Така стигнах до:

  • Розово — нежен и благоуханен кокос
  • Червено — чувствена и сладка ягода
  • Оранжево — натуралният шоколад целува портокал, смесица от два невероятно екзотични вкуса
  • Жълто — хрупкава бисквита, заля­та с фин бял шоколад
  • Зелено — млечен шоколад с аро­матни лешници
  • Синьо — алпийска свежест с аро­мат на прясно мляко
  • Лилаво — сладки меки стафиди, по­ложени във фин млечен шоколад.

На базата на тези съчетания е създаден дизайнът на 7 вида опаковки за шоколад. Използвах флоралния еле­мент върху основния цвят, а също и кафявия градиент, върху който разпо­ложих овалното лого и наименовани­ето на продукта. Главната съставка разположих на бял фон, като прибавих парченце от вида шоколад пред нея, за да може клиентът бързо да се ори­ентира според предпочитанията си. Грамажът е 100 гр, а размерът на вся­ка опаковка е 88х190 мм в сгънато със­тояние. Дизайнът е решен във верти­кална композиция, като съм търсила баланс между основния цвят, кафява­та лента и бялото пространство. Тези опаковки послужиха като основа за всички останали материали на фир­мата — календар, плакат, сайт и др.

Фирмените торбички

Едно от основните неща, които една фирма за шоколад, а и всяка друга фир­ма трябва да притежава при продаж­бата на своите изделия, са фирмените торбички. Те могат да бъдат хартие­ни, найлонови, с различни форми, цве­тове и начин на захващане (дръжки). Компанията Rainbow се е спряла на хартиените като по-екологични. Те би­ват два варианта, съответстващи на двете визии на фирмата, а именно „шоколадена“ и „цветна“. Докато шоко­ладената торбичка е „по-бъбрива“ от­към елементи и украса, то цветната използва отново растера с линиите, който е достатъчно сложен и наси­тен, за да не се нуждае от допълнител­на украса. Кафявият вариант използва елегантна композиция от продукти, подредени в правоъгълна форма, напо­добяваща шоколад. В тях също така присъстват и кафявият градиент, ло­гото и „дъгата“ като елемент. Разме­рите на торбичките са различни спо­ред големината на продуктите.

 
14.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар