Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковки за сокове и водаДнес водите и безалкохолните напит­ки се предлагат в най-различни форми и размери — от цилиндричните алуми­ниеви кутии и стоящите пликове с всички видове приспособления до квадратните картонени кутии тип Tetra Pak. Въпреки това най-често среща­ният тип опаковка си остава тради­ционната стъклена или пластмасова бутилка (предимно PET). Тя бива пред­лагана в най-различни размери и про­порции, но винаги е цилиндрична и стесняваща се в горната част, така че изливането или директната консу­мация на напитката да бъдат удобни. Когато става дума за складиране и транспорт обаче, формата на стан­дартната бутилка се оказва далеч от оптималната. Законите на евкли­довото пространство не позволяват бутилките с цилиндрична форма да бъдат наредени плътно една до друга и да заемат целия разполагаем обем. Проблемът се оказва още по-голям, когато имаме пред себе си опаковка със стесняваща се горна част (гър­лото). В този случай неизползваният обем нараства значително. За това отчасти „вина“ имат и дизайнерите, за които оптималното използване на транспортните и складови ресурси рядко е от първостепенно значение при създаването на опаковки на про­дукти за директна консумация.

Най-добрият начин опаковката да оползотворява максимално мястото е да бъде с формата на правоъгълен паралелепипед или куб. Това решение са приели в кипърската опаковъчна компания Cubis в сътрудничество с шведското дизайнерско студио Love for Art and Business. Патентованата кутия е с формата на куб и има ка­пачка на винт, монтирана в един от горните ъгли. Резултатът е лесна за използване и складиране опаковка с нестандартен външен вид. Ефектив­ността на кутията личи и от факта, че три кубични опаковки от 250 мл за­емат същия обем, колкото и бутил­ка от половин литър. По този начин индиректно се намаляват емисиите от въглероден двуокис, отделени от дейността по транспорта им. До­пълнителните ползи за околната сре­да се състоят в използването на ре­циклируеми пластмасови материали, които в момента са в процес на раз­работка.

Друго предимство на тази разра­ботка е, че може да бъде пусната на съществуващите пълначни, запечат­ващи, етикетиращи и опаковъчни ма­шини, въпреки че трябва да бъдат направени някои промени в настрой­ките. Дизайнът на Cubis се приема изключително добре от потребите­лите и най-вече от групата в тий­нейджърска възраст. Формата прави опаковката толкова удобна за използ­ване, че дори малко дете може да я хване стабилно с една ръка.

PET бутилки с висока прозрач­ност

Компанията за производство на на­питки AriZona пусна на пазара нова­та си серия функционални напитки под марката Rescue Water, опакова­ни във високотехнологичните бутил­ки на Constar.

Тъй като Rescue Water е напитка, която се пълни в горещо състояние, тя се нуждае от бутилка, издържаща на високите температури и налягане при пълначния процес. Производителите на бутилки тра­диционно разчитат на технологията на шестостенните бутилки с вакуум. Опаковката на Rescue Water е направе­на по технологията X4 на Constar, която позволява цилин­дричен дизайн. Едно от предимствата на новия дизайн е, че създава усещането за стъклена бутилка. Тази техно­логия оптимизира максимално процеса на горещото пъл­нене и етикетиране. Цялостната геометрия на бутилки­те е създадена така, че да позволи необходимият вакуум за горещото пълнене да се образува в основата на бутил­ката. По този начин стените на бутилката остават ци­линдрични, твърди и гладки (неизкривени). Тези качества на бутилката позволяват успешното й преминаване през тестовете и ефикасното й прилагане към пълначните и етикетиращи линии. При еднослойните бутилки е използ­вана технологията на Constar DiamondClear. Чрез нея в мо­нослоя на опаковката се влага агресивен кислороден аб­сорбер, който е примесен в PET материал. Неговата цел е да защити свежестта, вкуса и цвета на налятата на­питка, като същевременно придаде стъклена прозрач­ност на пластмасата. Кислородният абсорбер е с особе­на важност за продуктите на марката, тъй като те не съдържат никакви допълнителни консерванти.

За допълнителното визуално въздействие на опаков­ката допринасят и свиваемите етикети, които са от­печатани в ярки цветове и с опростен графичен дизайн, спомагащ за отличаването на различните вкусове на мар­ката.

Морска вода в кутия

Опаковъчните производители Smurfit Kappa създадоха нови контейнери тип bag-in-a-box за бутилирана морска вода, предназначена за кухните на професионалните гот­вачи. Пречистената морска вода е взета от района на Външните Хебриди (Северозападна Шотландия) и се про­дава в контейнери от 3 или 20 литра или в съдове с раз­мери по желание на клиента. Извадената от морето вода преминава през филтър, който премахва всички частици пясък, мръсотия и ръжда, преди тя да бъде пренеса с тан­кер до шотландския град Дънбар. Там водата преминава през серия тестове, от които се вижда дали отговаря на европейските стандарти за безопасност на водата за пиене, след което бива преливана в опаковките.

Бутилки за вода от хартия и картон

Едно от универсалните предимства на хартиените ку­тии за напитки е, че когато са без съдържание, могат да се превозват сгънати, за разлика от пластмасовите и стъклените, като съотношението към заемания обем в превозните средства и върху стелажите е 1 към 5 в пол­за на хартиените. Освен това, ако са направени с под­ходяща технология, тези кутии са напълно рециклируеми. Един от добрите примери за опаковане на сокове и води с хартия е контейнерът Boxed Water — иновативен опако­въчен проект на едноименната компания. Създателите на опаковката твърдят, че 85% от материала е извлечен от дървесина, добита от специално отглеждани за цел­та дървета. За да изтъкнат още по-добре своята еколо­гична загриженост, те заявяват, че пренасочват 10% от приходите към фондации за защита на горите и водни­те ресурси. Друг ефектен пример в раздела хартиени опа­ковки за вода е авангардната хартиена бутилка „360“ на Brandimage. Тя е първата по рода си в света, която е из­градена изцяло от хартия, направена е изцяло от възобно­вяеми ресурси и е 100% рециклируема. Опаковката може да бъде използвана за различни видове приложения, сред които всички видове сокове и минерални води.

Елегантно дизайнерско решение от Old Orchard

За да постигнат ефектен и ясно разпознаваем външен вид за своята нова марка сокове Very Cherre™, производи­телите от Old Orchard са комбинирали ловящите окото закръглени бутилки на Saint-Gobain с капачките на винт в ярки цветове на Crown. Облата форма на бутилките съз­дава луксозен външен вид на соковете, но също така огра­ничава количеството информация, която може да бъде из­писана върху етикета. Тук обаче ролята на капачката е незаменима, тъй като страничната й част се превръща в много удобна платформа за брандиране, върху която са изписани надписи като „Богат на антиоксиданти“ и „Су­пер премиум“. Ефектът на новата опаковка се подсилва от контраста на червения цвят на бутилката и зелена­та капачка, който индиректно предава посланието за ка­чество и здравословност на напитката.

Газирани плодови сокове в алуминиева кутия

Точно навреме за горещите летни месеци от Nestle USA обявиха пускането на пазара на нова серия от газирани­те сокове Juicy Juice в алуминиева кутия. Интересното в случая е, че соковете са направени от напълно естестве­ни съставки и след това са газирани в лека степен. Целта на създателите им е да „яхнат“ тенденцията за здраво­словно хранене и да превърнат соковете в привлекателна алтернатива на изкуствените газирани напитки (част от които също са опаковани в алуминиеви кенове). Пока­зателно за това е, че част от местата, където ще се предлага напитката, са училищата и детските центро­вете за забавления. За да се харесат на бъдещите не­връстни потребители, кутиите за соковете са направе­ни с привлекателен дизайн и размери, позволяващи здраво захващане от детските ръце.

 
17.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар