Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Опаковъчните иновации през погледа на световните маркиВ опит за прогнозиране на бъдеще­то, в края на всяка изминаваща годи­на се обръщаме назад за кратка ре­троспекция на изминалия период. За разлика от правилото и за да не се създават очаквания, които може и да не се сбъднат предвид динамиката на времето, в което живеем, правим опит да съберем най-интересното от света на опаковъчните иновации в рамките на няколко страници с яс­ната идея, че става въпрос най-вече за дизайн и екология.

През 2011 г. вниманието на све­товните марки, произвеждащи про­дукти за хранително-вкусовата, пи­тейната, козметичната и т.н. про­мишленост бе фокусирано върху дизайна на опаковките и тяхната екологичност. В желанието си да се доближат максимално до потреби­телите, повечето брандове заложи­ха на семплите и същевременно нес­тандартни решения в опаковането. Някои си позволиха лукса и определе­но не изгубиха, предлагайки продукти с ретро дизайн – израз на потреб­ността от сигурност във време на икономически хаос и главоломно раз­витие на технологиите. Прокрадва­щите се носталгични нотки по ата­вистичните опаковки от миналото определено допаднаха на различните категории потребители, а смелите и авангардни решения на дизайнери­те доказаха, че в света на опаковъч­ната индустрия никога не е късно за нови хрумвания и приятни изненади. За пореден път световноизвестни­те марки показаха гъвкавостта си и своята готовност да са изцяло в ус­луга на потребителите, и в отговор на динамичния и забързан начин на жи­вот създадоха опаковки, които са кол­кото функционални, толкова и краси­ви, и щадящи околната среда.

Coca Cola, PepsiCo, Nike, Heineken и много други записаха имената си сред най-успешните за 2011 г. марки по отношение на иновациите в опа­коването.

Тазгодишното издание на награ­дите Pentwards за пореден път до­каза, че границата между опаковъч­ния дизайн и изкуството е условна и че на практика двете са едно цяло. И макар че наградите са за участвали­те в конкурса, истински спечелилите в случая сме всички ние – потребите­лите, които споделяме създадената от дизайнерите и производителите на опаковки красота посредством продуктите от нашето ежедневие. В този смисъл не ни остава нищо дру­го, освен да си пожелаем нови – още по-приятни изненади от брандовете през идващата 2012 г.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар