Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пластмасови алтернативи на консервитеЗа хранително-вкусовия сектор е характерен постоянни­ят стремеж за диференциране на продуктите. Силната конкуренция води до непрекъснато разработване на ино­вативни решения за удължаване трайността на продук­тите. Например храни, традиционно опаковани в бурка­ни или консервени кутии, на някои места започват да се предлагат в пластмасови опаковки с трайност до една година. Така днес технологиите отварят нови хоризонти пред опаковъчния дизайн.

Една от основните причини за засиленото потреб­ление през последните 15 години на консервирани храни, опаковани в стъклени буркани или метални кутии, е на­маленото количество на предлаганите на пазара свежи храни. Днес секторът преживява трудни времена, в кои­то пазарът е доминиран от собствените марки и ниски­те цени. Конюнктурата в продажбите на консервирани храни се промени значително и бъдещето им не изглежда никак розово. Въпреки това светлина в тунела има и тя идва от иновациите в рецептите и в опаковането.

Датската компания за рибни деликатеси Larsen Danish Seafood представи на пазара няколко вида продукти с дъ­лъг срок на годност в удобна за използване пластмасо­ва опаковка, които се разпространяват в Германия, Ав­стрия и Дания. С това компанията стартира процес на фундаментални иновации в една пазарна ниша, в която опаковъчните технологии не са се променяли от години.

Важната стъпка, която Larsen Danish Seafood пред­приемат, се корени в желанието за създаване на по-удоб­но за потребителя опаковане за риба, което може да бъде използвано лесно и от деца. Рибните деликатеси се поставят в пластмасови съдове от серията AMPET, с които се постига трайност и качество на съхранение като при металните консервени кутии. Този тип опаков­ки могат да бъдат запечатвани херметично, което им позволява да влязат в ролята на консервени кутии, бурка­ни и трислойни опаковки тип PP/EVOH/PP. Процедурата на обработка изисква съхраняваните на стайна темпе­ратура консерви да се стерилизират, а предназначените за съхранение при ниски температури да се пастьоризи­рат. AMPET е конкурентно решение, което предоставя възможност за пестене до 40% на енергия и материали в сравнение с производството на стъклени или метал­ни опаковки. Новите опаковки изискват по-малко място за съхранение и могат да бъдат подреждани по оптима­лен начин. От жизненоважно значение е и ниското ниво на миграция на продуктите, които се съхраняват за по-дъ­лъг период.

Гъвкавостта и разнообразието на дизайна на пласт­масови опаковки в сравнение със стъклените и метални опаковки, са огромни. Атрактивният дизайн на опаков­ката позволява на потребителя да сервира храната ди­ректно от опаковката. Друг пример е пазаруването на няколко малки порции в перфорирани опаковки, което дава възможност за консумиране на прясно разопаковани про­дукти при всяка порция. Съдовете AMPET могат да се из­ползват и в микровълнова фурна.

Потребителите, разпространителите и производи­телите оценяват предимствата на дълготрайните про­дукти, опаковани по този начин. Потребителите няма нужда да пазаруват толкова често, а разпространителите и производителите се радват на по-лесна обработка на консервите в сравнение с тези на свежите или замра­зените храни. Бъдещият успех на дълготрайните храни­телни продукти зависи от постигането на продуктова диференциация чрез нов дизайн и рецепти.

Ексклузивните собствени марки

В допълнение към евтините частни марки на пазара се по­явява нова тенденция. Разпространителите започват да произвеждат собствени марки, при които фокусът се из­мества от цената към качеството и други акценти на по­требителското търсене. Например един от „специалите­тите“ на Marks&Spencer е поставянето на фокус не само върху качеството, но и върху етиката и защитата на жи­вотните. Друг пример е датската верига супермаркети „Данск“, която лансира своя собствена марка продукти, като основният фокус е върху качеството. При предста­вянето на такива собствени марки възприятието на по­требителя може да бъде силно повлияно от опаковката. Наистина тези продукти нямат дълъг срок на годност, но производителите на дълготрайни консервирани продукти биха могли да ги догонят по успех, избирайки правилните опаковки. Най-сериозната трудност по пътя към тази цел са инвестициите в нови технологии и преодоляването на предразсъдъците на потребителите, свикнали от години със стъклените и металните опаковки.

Свежият вид е от ключово значение

Много от най-разпространените консервирани продукти ще останат на пазара поради простия факт, че не биха могли да бъдат заместени от свежи или замразени анало­зи. При някои екзотични храни, като бамбуковите стръко­ве например, трудно могат да се намерят алтернативи на класическите методи. Има и продукти, чиито вкусо­ви качества стават по-добри при консервиране — много хора предпочитат консервираната царевица пред зам­разената, и дори пред свежата. Въпреки всичко нуждата от промяна е осезаема. Тя може да бъде постигната чрез придаване на по-свеж вид на продуктите чрез опаковане­то им в пластмасови опаковки, имитиращи вида на свежи и охладени краткотрайни продукти.

Дълготрайните хранителни продукти могат да имат светло бъдеще, но за целта са нужни иновации. Таргети­раният пазар трябва да включи и младите хора, качест­вото на рецептите трябва да бъде подобрено, а самите рецепти — да са по-разнообразни и по-здравословни. Не на последно място, за да има успех, комбинацията от опа­ковка и продукт трябва да изпраща правилните сигнали към потребителите.

 
18.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали, Екология

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар