Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Удивително разнообразие на водите и опаковките за тяхСтарата аксиома, че водата няма друга форма освен тази на своята опаковка, показва защо опаковката е от такова критично значение за силата на марката. Гледайки водата, човек не може да определи дали е от чешмата, или е избликнала от някой извор след векове филтриране през скалите. Бутилката може да е от кристален РЕТ или стъкло, но формата и цветът могат да създадат впечатлението, че водата е замръзнала в момента на пълненето. Днес производителите на бутилирани води предлагат здравословни и полезни продукти в опаковки със завладяващи вниманието графичен и структурен дизайн.

Обогатената с витамини вода си про­бива път и се очертава като лидер пред ароматизираните и газираните води. Съчетанието на икономическа­та изгода и все повече разпространя­ващия се здравословен стил на живот сред потребителите са факторите, довели до създаването на новата платформа „DASANI Plus“ на марката DASANI. Тази витаминизирана вода се отличава с приятен и свеж вкус — чу­десно допълнение към минералното съдържание и нулевата калоричност. Опакова се в РЕТ бутилка с изчистен свиваем ръкавен етикет.

Glaceau лансира обогатена с по­лезни хранителни вещества здравословна вода за ученици „Vitaminwater®“. Тя е без захар (както е при плодовите сокове), без изкуствени подсладители (както е при диетичните напитки) и без сода (както е при напитките за спортисти). Предлага се в подходяща за деца от всички възрасти бутилка, която е удобна за училищните чанти и кутиите с училищни закуски. Доста­вя се в единични и групови опаковки от по четири бутилки.
Компанията Constar International Inc. е разработила впечатляваща със своя дизайн РЕТ бутилка за овкусената вода на Arizona. Дизайнът подпомага поемането на вакуума, получен при го­рещото пълнене на бутилката и пос­ледващото охлаждане. Отличителна и привличаща вниманието е сферич­ната форма на гърлото със свиваем етикет. Отделно по диаметъра на бутилката е разположен хартиен етикет, а тялото е с плоско верти­кално оребряване, което осигурява удобство при захващане. Името на компанията е релефно изписано по дължината на тялото на бутилката.

За лансирането на своята здра­вословна органична ароматизирана изворна вода без изкуствени есенции и захари Trinity Springs е избрала про­зрачна и изчистена РЕТ бутилка с нов структурен дизайн. Гърлото е удъл­жено и е с диаметър на отвора 38 мм, няма панели за етикета и ребра за горещото пълнене, но има специална мембрана на дъното за абсорбира­не на вакуума PowerFlex™ на Amcor. Правите стени нямат прегъвания, които причиняват концентрация на напрежението, и така бутилката може да понася по-високи вертикални натоварвания.

Coca-Cola и L’Oréal си партнират през 2008 г. в лансирането на нова здравословна и разкрасяваща напит­ка „Lumaé“ за поддържане кожата на жени на възраст над 25 години. Освен като безалкохолна напитка, марката ще се представя на целевите пазари и като средство за разкрасяване.

Подобен продукт вече е на паза­ра — водите с марката „Borba Skin Balance“, които изпълняват клинични­те критерии като средства за гри­жи за кожата.
От края на 2007 г. в този сегмент се лансира и „Diet Coke Plus“ с витами­ни и минерали.
Larry Trachtenbroit, шеф на Brain-Twist, New York е на мнение, че в скоро време ще има функционални напитки и води за всяка част на тялото и за всякакви случаи.
„LUNA Elixir“ е микс от вода, орга­нични хранителни вещества и плодо­ви аромати в четири разновидности, които помагат за хидратирането на организма и кожата на жените в частност, както и за доброто им здраве и самочувствие. Предлагат се в малки и удобни за чантата и бю­рото опаковки.

Изявен лидер в производството на машини за опаковане на течни проду­кти в РЕТ е фирмата Sidel. Машината на компанията Combi представлява чу­десно решение за интегрирано издува­не, пълнене и затваряне на РЕТ бутил­ки с вместимост до 3 л. Постига се намаляване на броя на необходимите за производствения процес машини и се повишава неговата стабилност чрез подобрения трансфер и напълно синхронизираните машинни функции. Така се увеличава ефективността на производството, като се избягват обичайните проблеми, съпътстващи традиционните опаковъчни линии.

Машината се настройва лесно за различни видове продукти — тихи и газирани води, бира, сокове, чайо­ве, млечни продукти. Със своето компактно и ергономично изпълнение и без междинни устройства произ­вежда опаковки с най-високо хигиенно ниво, отличава се с лесна поддръжка и ниско потребление на енергия — тези качества допринасят за реално нама­ляване на стойността на бутилките.

Английската компания Belu water бутилира минерална вода в биоразла­гаща се и компостируема пластма­сова бутилка. Освен че се приема благосклонно от купувачите, бутилка­та от естествен полимер се оказва добра алтернатива на РЕТ и други пластмаси поради растящите цени на петрола.

В САЩ е пуснато в производство свиваемо ръкавно фолио за етикети на базата на полилактоза от царевич­но зърно. Фолиото е с дебелина 50–60 микрона, има отлична свиваемост, много добра адхезия на печатните мастила, придава блясък и е устойчи­во на надраскване. Може да се използ­ва за подсигуряване срещу кражби.

Изследователи от RPI (Rensselaer Polytechnic Institute) разработват сис­тема за активни обвивки на сгради ABE (Active building envelope system) по технология за филми с малка дебелина, активно регулиращи температурата. Те са стигнали до извода, че тази тех­нология може да се използва за изра­ботване на самоохлаждащи се бутил­ки за газирана вода. Досегашните раз­работки на различни компании за доба­вяне на удобство към опаковките за храни и напитки за консумиране в дви­жение (on-the-go) чрез използването на материали за загряване или охлаж­дане на съдържанието са внесли само известно разнообразие в историята на опаковането. Новата технология за тънките филми има потенциала за постигане на функционални прозрачни фолиа с термо-покрития за свиваеми обвивки за активно самоохлаждане на бутилки с газирана вода.

Clearly Canadian се е завърнала ус­пешно към корените на своя бизнес, след като се е уверила, че оригинални­те вкусове на газираните ароматизи­рани води и познатата стара опаков­ка много липсват на потребителите. Затова компанията е обогатила вку­совата гама на водата без калории и е възстановила чистата бутилка с релефния кленов лист.Стъклото предоставя почти не­ограничени възможности за иновации във форма, цвят, дизайн, прозрачност, структура и множество методи за де­корация. То позволява отличителните белези на марката да бъдат буквално отлети и да се създаде качествена опаковка, изпъкваща сред останали­те. Освен класическите примери за превръщането на формата в неза­бавно разпознаваема марка или икона, фолийното етикетиране на стъкле­ните опаковки отбелязва много бърз растеж.

За отличаването на марките и за промоционални цели днес на разпо­ложение са различни видове мастила, филми и ефекти. В сравнение с тради­ционните хартиени етикети с водо­разтворими лепила, чувствителните на натиск етикети, например, в ком­бинация с релефен, флексо- или сито­печат осигуряват множество ефект­ни изпълнения, включително изгледа „като че ли е без етикет“.

Тези качества на стъклото под­буждат търсенето на нови възмож­ности както от производителите на продукти, така и от производители­те на стъклени опаковки. Растящото значение на преживяването при кон­сумацията на хранителни продукти създава ответна реакция и взаимо­действие с конкретния продукт, кои­то му придават нова стойност и го 2008
превръщат от обикновен продукт в нещо изключително, дори незаменимо. Тези аспекти на продукта и/или него­вата опаковка могат да преобразят преживяването на консуматора, като изграждат силна и трайна асоциатив­на връзка потребител — продукт. В тази връзка най-добре се представя стъклото като опаковъчна среда за доставяне на приятни вкусови прежи­вявания до потребителя, което вече се използва в сектора на безалкохолни­те напитки и водите — осигуряване на здравословни, изцяло естествени и вълнуващи вкусове, които пък заслужа­ват чиста и естествена опаковка.

Същевременно информацията за полезността на продукта, отпеча­тана върху етикета, се съчетава чу­десно с избора на опаковъчния мате­риал — стъклото, което е „по-чисто“, вкусът му е истински, негови състав­ки не проникват в продукта, подходя­що е и за опазване на околната среда от замърсяване с употребени опаков­ки. Но не само носталгията поражда това приятно чувство — хората раз­бират, че е по-добре да консумират чист продукт в чиста опаковка, коя­то се рециклира, а не се изхвърля ма­сово, както пластмасовите бутилки и картонените кутии.

 
03.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар