Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Учени създадоха термоустойчива биопластмасаМалките пластмасови капачета за кафе, които пазят го­рещата напитка от разливане, може би някой ден ще се правят от биоразградими, базирани на царевичната скор­бяла пластмаси (PLA). Създаването на по-устойчива по отношение на температурните промени пластмаса е сред основните приоритети за учените от Центъра за проучвания в Албъни, Калифорния, провеждащи изследва­ния по проблема от 2007 г.

Ръководителят на Центъра по химия на биопродукти­те Уилям Ортс, който води екип за инженерингови про­учвания, работи в тясно сътрудничество с Алисън Флин и Ленард Торес от компанията Lapol, LLC. Идеята на уче­ните е да бъде разширена областта на приложение на пластмасите, базирани на царевичната скорбяла. Парт­ньорството под формата на съвместни изследвания и разработки има за цел да направи тези пластмаси при­влекателна алтернатива на пластмасите, получени от петрол.

Произведената от царевица пластмаса е биоразгра­дима и възобновима, докато пластмасата, направена от нефтопродукти, може да бъде биоразградима, но се про­извежда от невъзобновяеми източници, които един ден ще бъдат изчерпани. От друга страна, производството на пластмаси от царевица обикновено води до по-малко замърсяване — в това число по-малко емисии на парникови газове, отколкото производството на стандартните пластмаси. Пластмасите от царевична скорбяла са полу­чени на основата на ферментирали захари, познати още като полилактозна киселина (PLA). Проблемът при поли­лактозната киселина обаче е, че тя има по-ниска топлин­на толерантност от традиционните, базирани на нефта продукти, което я прави негодна за някои приложения.

В производството на пластмаса горната граница на топлинна толерантност, т.е. температурата, при коя­то тя започва да се разрушава, се нарича „температу­ра на топлинна деформация“. При PLA тази температу­ра е ниска. За да преодолеят тази пречка, Флин, Торес и Ортс разработват нов продукт, който при смесването си с PLA повишава нейната топлоустойчивост. Нарече­ният от създателите си „модификатор на температур­на деформация" е направен 90% от царевица и според тях е напълно биоразградим.

Предварителните тестове в лабораторията в Албъ­ни показват, че при добавяне на модификатора устойчи­востта на PLA нараства значително. Чрез по-нататъш­ни изследвания и развитие на топлинния модификатор учените очакват един ден стотици продукти да се про­извеждат от биопластмаса.

Продуктите на бъдещето може да включват не само капачки за чаши за кафе, но също бутилки или други съдо­ве за храни или напитки, предвидени за горещо пълнене.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар