Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Oпаковки за подаръциПо света все повече внимание се обръща на тъй наречените подаръчни изделия и на техните опаковки. При тях качеството се поставя преди цената. Увеличава се търсенето и съответно предлагането на висококачествеи луксозни стоки и на майсторски изработени уникати, задоволяващи и най-изтънчените вкусове на клиентите.

Класическа опаковка на бира

Не всичко старо е по-лошо от всичко ново, доказа Smurfit Kappa със своята подаръчна групова опаковка за бира с дизайн, наподобяващ този на щайги­те от 50-те години на миналия век, в които се е опаковала т. нар. „Шам­пионска бира“ на пивоварната компа­ния Adnams. Класическата вторична опаковка, побираща шест бутилки, е направена по случай откриването на новия магазин на компанията в Southwold през ноември тази година. Чрез „старовремския“дизайн на ка­шона създателите му се стремят да предадат историята и пътя на разви­тие на британския пивовар.

Идеята за създаването на нестан­дартния дизайн се появила, когато ра­ботници намерили запазена оригинал­на опаковка по време на строежа на новата пивоварната на Adnams. Уз­навайки за находката, дизайнерите от Smurfit Kappa се запалили по идея­та да приложат оригиналния дизайн в едно съвременно опаковъчно реше­ние, направено от 100% рециклируем вълнообразен картон и отпечатано с флексопечат. Оказало се, че идеята за новата стара опаковка притежа­ва огромен маркетингов потенциал, тъй като бирата, опакована по този начин, бързо се превръща в един от най-успешните продукти на Adnams до момента. С нея Smurfit Kappa пече­ли девет отличия на наградите, раз­давани от Европейската флексограф­ска асоциация.

В сектора на луксозни опаков­ки Smurfit Kappa също имат какво да ни покажат. Тази година компания­та стартира нова линия от напъл­но биоразградими композитни туби за промоционални и луксозни стоки и подаръци. Основата на опаковките е направена от хартия, която е произ­ведена от рециклирани фибри, дока­то вътрешната обшивка и външният етикет съдържат смес от рецикли­рани и необработени фибри. Метал­ният капак съдържа най-малко 54% ре­циклирана стомана, като има възмож­ност върху кутиите да се поставят и пластмасови капаци. Формите и раз­мерите на тубите също могат да ва­рират в зависимост от предпочита­нията на клиента. Повърхностният им слой позволява шестцветен печат и се предлага в богата гама от типо­ве хартии, текстури и нестандартни ефекти като: метализиране, имита­ция на змийска кожа и на кадифе.

Еко-опаковане с нестандартни материали

Компанията Noble Gift Packaging, дос­тавчик на уникално подаръчно опако­ване, е разработила серия от чанти и опаковки за многократна употре­ба, които щадят околната среда. Ли­нията ZeroTree включва кутии и тор­би направени от материали като: камък, коноп, бамбук, памук, както и от рециклирани материали. Проду­ктите са с най-различен дизайн, фор­ми и цветове и се използват за опа­коване на облекло, козметика, бижута, обувки, шоколад и вино. Могат да бъ­дат със специален дизайн за проду­ктите на дадената фирма и с изпи­сано върху тях послание на бранда и логото на фирмата. Според Дейвид Мейр, един от директорите на Noble Gift Packaging, торбите, направени от варовик, са със същото тегло, както хартиените, с тази разлика, че те не се разпадат при намокряне.

Каменните торбички за вино

Опаковките за подаръци за вино може и да не представляват финансово за­труднение за потребителите, но це­ната, която плаща природата за тях е огромна. Общата цена на произве­дените хартиени продукти може да бъде висока, когато погледнем през призмата на природните продукти, замърсяването на водите, атмосфер­ните емисии и консумацията на елек­трическа енергия. Решение на про­блема са намерили от американската компания Joy Harding, Sarasota, които произвеждат хартия, но не от дърве­сина, а от варовикови скали, добити в Тайван. Технологията представлява смесване на неорганичен минерален прах от пулверизиран варовик с малко количество HDPE, което играе ролята на лепило. Получената по този начин хартия позволява качествен печат върху нея. Мастилата, използвани за офсетовия печат, са на растителна основа, което е още един екологичен бонус. По този начин новата опаков­ка придобива едновременно елегант­ност и устойчивост. Според създа­телите й всеки тон от тази „хартия“ спестява изсичането на 20 дървета, 20 литра замърсяващи водите течности, 108 килограма атмосферни еми­сии, близо 60 хектолитра вода и над 36 000 килоджаула енергия.

Опаковане на деликатеси

Специалистът в създаването на по­даръчни опаковки WBC (Winebox) пред­стави своята нова линия опаковки за деликатесни продукти. Новите опа­ковки са предназначени за независи­ми фермерски магазини и търговци на дребно, които си доставят малки ко­личества от голям брой различни про­дукти от един–единствен доставчик. Гамата от продукти на компанията включва различни съдове за храна, ку­тии за кексове и др. Според марке­тинговият директор на WBC Джеймс Хейуърд новите опаковки ще намалят трудностите, пред които са изпра­вени независимите търговци в про­цеса на доставка и складиране. Ре­шението на WBC е добро, тъй като много от тях разполагат с ограниче­но складово пространство, а по този начин винаги ще имат възможност да се снабдят с нужните допълнител­ни кутии, които фирмата държи на склад.

В областта на сладкарските изде­лия добър пример за опаковка е серия­та на Nestle от кутии, предназначени за бонбони от по 400 гр, разпростра­нявани в безмитните магазините по света. Произведените от Stora Enso кутии са направени с твърд избелен картон (SBB) Ensocoat, който има не­утрален мирис и не променя вкуса и аромата на шоколада. Новата опа­ковка играе важна роля в маркетинго­вата стратегия на компанията. Тъй като Nestle не разполагат с бюджет за телевизионна или печатна реклама в travel retail търговията, то техният фокус е изместен върху привлекател­ния външен вид на опаковката, чиято цел е да грабне клиента в момента на продажбата.

Прилепът на BACARDI

BACARDI пусна на пазара специална ко­ледна подаръчна опаковка за светов­ноизвестния си ром. Стилната туба, в която се поставя шишето, е укра­сена с известното лого — прилеп, на фирмата и предава част от история­та на създаването му.

Историята на логото с прилепа на BACARDI е свързана с откриване­то на колония от плодоядни прилепи върху дъските на покрива на първата спиртоварна фабрика на компанията в Сантяго де Куба през 1862 г. Живо­тинките били намерени от дона Ама­лия — съпругата на създателя и собственик на фабриката дон Факундо Бакарди Мосо, която впоследствие дала сполучливото предложение прилепът да се превърне в символ на про­извеждания от компанията ром. Из­борът се оказал много удачен поради две причини. От една страна, кубин­ците по онова време били масово не­грамотни, което позволило логото на BACARDI да се превърне в символ на качествен алкохол. От друга страна, местното индианско племе Таино счи­тало прилепите за носители на къс­мет и на всички материални блага. В Испания прилепът също бил възприе­ман като символ на успеха след поява­та му на испанското знаме в навече­рието на историческата битка за Ва­ленсия през 1238 г., в която маврите са изтласкани и контролът над града преминава окончателно в християн­ски ръце.

 
14.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни материали

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар