Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Аtlantic Zeiser с нови интегрирани решения за персонализиране на данни

  •  
  •  
  •  
  •  


На състоялото се от 15 до 17 но­ември в Париж търговско изложе­ние CARTES & IDentification бяха пред­ставени електронни системи за мобилни трансакции и NFC (Near Filed Communications) съвместими устройства, позволяващи автома­тично плащане на покупки, печелене на бонус точки, регистрация на елек­тронни карти и т.н. Броят на пока­заните технологии за идентифика­ция и автентификация (в това число лични карти, паспорти, шофьорски книжки и др.) потвърждава, че секто­рът „Лични данни“ е във възход. В по­добна позиция заради огромния брой представени иновационни системи за проверка на здравни карти и до­сиета с цел подобряване качество­то на услугите за пациентите и на­маляване на измамите в здравната система бе и секторът „Здравеопаз­ване“.

На CARTES 2011 лидерът в интег­рираните решения за персонализира­не на данни Аtlantic Zeiser представи следните системи:

  • Persoline – система за производ­ство и персонализиране на лични карти;
  • New Persomail – картови системи за сигурност от среден клас;
  • Versamail – картови решения с ши­рок спектър на приложение.


Благодарение на базирания на MS Windows 7 софтуерeн пакет, включ­ващ автоматизирани модули за ефек­тивно управление на производство­то и персонализация на картите, ци­кълът на създаване на продуктите е изключително гъвкав и надежден. Икономичните високоскоростни ино­вативни системи на Аtlantic Zeiser мо­гат да произвеждат до 3000 карти на час, а мастиленоструйната техноло­гия на печат в комбинация с UV за­щитния слой за предпазване на кар­тите от износване, заедно с тяхно­то ламиниране с цел постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност, са гарант не само за високото качест­во на продуктите, но и ефективен на­чин за намаляване на производстве­ните разходи и консумативите.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар