Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Безгрешно маркиране и намаляване на скритите разходи с новия принтер Linx 7300Водещият производител на индустриални маркиращи системи Linx Printing Technologies представи своя най-нов мастилено-струен принтер Linx 7300, притежаващ редица функции за намаляване на разходите при маркиране. Официален вносител на системите Linx за България е фирма Бетелгиус ООД.

Моделът Linx 7300 е проектиран да елиминира скритите разходи за поддръжка посредством намаляване на опера­тивните разходи, свеждане до минимум на прекъсванията на производствения процес и безгрешно кодиране. Систе­мата притежава функции, отговарящи на бъдещите изисквания на пазара.

Linx 7300 позволява динамично настройване на сервиз­ни интервали, което гарантира на клиента, че разходите му за поддръжка се правят само при необходимост. Прин­терът притежава функция за автоматично самопочист­ване FullFlush™, както и система за бързо и безпогрешно зареждане с консумативи SureFill™. Инсталираният в Linx 7300 софтуер QuickSwitch™ позволява безпогрешна смяна и настройка на отпечатъците.

Една от основните причини за високите оперативни разходи е стойността на сервизиране на принтерите. Linx 7300 избягва това, като определя сервизните интер­вали съобразно заобикалящата среда в производствените помещения и начина на експлоатация на принтера. Дължи­ната на сервизните интервали може да достигне до 6000 часа. Рутинната поддръжка е минимална и за разлика от другите принтери на пазара, при нея не се изисква подмя­на на скъпи мастилени модули. Новата система не се нуж­дае и от смяна на мастиления резервоар между обслужва­нията — един допълнителен „скрит“ разход при някои коди­ращи системи.

Създателите на Linx 7300 са си поставили за цел да на­малят и разходите за консумативи. Стандартната вер­сия на принтера икономисва значително количество раз­редител. При тежка трисменна работа на машината от компанията препоръчват версията 7300 Solver, който е в състояние допълнително да намали консумацията на раз­редител с до 40% чрез използването на специално разрабо­тения интелигентен софтуер за оптимизиране на работ­ните процеси на принтера.

В борбата си за намаляване на скъпо струващите про­изводствени спирания Linx 7300 използва своята FullFlush™ система, която прави цялостно автоматично почиства­не и изсушаване на печатащата глава и мастилопровода. В резултат ръчното почистване на главата е необходимо само веднъж месечно, за разлика от повечето принтери, нуждаещи се ежедневно от тази процедура. Изчисленията показват, че фирмите могат да „спестят“ по този начин до една допълнителна производствена седмица на година! Заобленият корпус от неръждаема стомана на принтера не позволява задържането на мръсотия и може да бъде директно измит с вода, което допълнително намалява вре­мето за почистване на системата.

При Linx 7300 е внедрена иновативна система за зареж­дане с консумативи. SureFill™ елиминира риска от зарежда­не на принтера с неправилни мастила или разредители, ко­ето би довело до скъпо струващи аварийни ремонти и спи­рания на производството.

Сгрешената маркировка е сериозна заплаха за рента­билността на производството поради глоби, изтегля­не на продукти от пазара или повторно опаковане. За да предотврати този проблем Linx 7300 използва софтуера QuickSwitch™, позволяващ бърза и лесна смяна на отпеча­тъците чрез сканиране на баркода на продукта или баркод от предварително отпечатани работни листове. Рискът от грешно въведени данни е намален благодарение на вгра­дения USB порт, даващ възможност за безпроблемно прех­върляне на информация и настройки между принтерите.

Осъзнавайки че изискванията на много клиенти ще се променят с течение на времето, Linx Printing Technologies е оборудвала модела 7300 с редица възможности, чиито по­тенциал ще се използва в бъдеще.

Освен стандартните функции за печат, включващи DataMatrix и 3–редов печат, създателите на принтера са предвидили и възможността за надграждане на система­та до 4 и 5–редов печат. В паметта на принтера са заре­дени различни видове формати на отпечатъци, включител­но лога и баркодове.

Изчисленията показват, че при използването на Linx 7300 могат да бъдат реализирани средногодишни иконо­мии до 6000 лева за принтер. „Разглеждани заедно, ползи­те от по–ниските разходи за поддръжка, намалената кон­сумация, предотвратяването на грешки при зареждане и промяната на отпечатъците правят Linx 7300 едно ат­рактивно предложение“, споделя Чарлз Рандън, главен про­дуктов мениджър в Linx. „Сега компаниите могат уверено да инвестират в маркираща техника, познавайки високока­чествените експлоатационни параметри на системата в комбинация с голяма ефективност при оптимизиране на разходите.“

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар