Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ЛОТОС представи технологията DARFRESHРеволюционната технология Darfresh за опаковане на храни бе представена на българския пазар от месопреработвателната компания Лотос, гр. Димитровград. Darfresh е регистрирана търговска марка на Cryovac Inc., САЩ. За първи път е внедрена там през 2004 г. Представлява прецизен вакуум, който плътно обвива продукта, без да оставя никакъв въздух вътре в опаковката. Това херметично затваряне осигурява оптимална защита на месото и деликатесите, като съхранява техните естествени качества — цвят, аромат, съставки. За качествата и предимствата на тази технология ProPack разговаря с Ивайло Иванов, мениджър „Търговия и маркетинг“ на фирма Лотос, гр. Димитровград.

За първи път в България димитров­градската месопреработвателна компания Лотос въвежда амери­канската технология за опаковане Darfresh. Г-н Иванов, защо решихте да инвестирате в нова опаковъчна технология и защо се насочихте именно към Darfresh?

Ивайло Иванов: Darfresh е техноло­гия, която отдавна присъства и на американския, и на европейския пазар. В България тя е съвсем непозната. Технологията Darfresh решава почти всички проблеми при опаковането на сурово сушени колбаси. Вакуумът е стопроцентов, но в същото време не намачква продукта благодарение на свойствата на горното фолио, което го обгръща като „втора кожа“. При па­кетирането на прясно месо с Darfresh се решава основен проблем, характе­рен за държави като България, в кои­то не всички търговци и снабдители са оборудвани с хладилни коли, поддър­жащи нужните температури. Има две алтернативи за съхранение на прясно месо — в газова среда и в Darfresh. В първия случай при нарушаване на ус­ловията за съхранение (например, нерегламентиран транспорт) газът се раздува и разваля продукта. При Darfresh продуктът се запазва.

Основните предимства на тази технология са сигурност, чистота на самия продукт и висока трайност. Изключително улеснение има и за тър­говците — налице е удобство за изла­гане на рафта, дълъг срок на съхра­нение, без притеснение за това, че в склада е останала излишна стока, която трябва да се връща, за което вече нямат право. Материалът е фолио, което вече се произвежда и в Италия.

Защо е революционна тази техно­логия?

Ивайло Иванов: Революционен е 3D ефектът, който позволява излагане на продуктите вертикално, а това оз­начава оптимизиране на мястото за съхранение и транспорт.

Наред с това се постига ефект на т.нар. „втора кожа“, която обгръща самия продукт и не позволява да се вижда въобще, че отгоре има фолио, а за сметка на това е видима всяка една частица от продукта. Другото революционно качество е високата трайност.

Каква е трайността на продукти, опаковани чрез Darfresh?


Ивайло Иванов: При сурово сушени месни продукти за момента е 6 месе­ца, все още не сме тествали по-дълъг период, може би ще постигнем и по­вече За прясно месо трайността е 12 дни. Нормалните срокове на годност са от два месеца за сурово сушеното месо в обикновен вакуум и 2-3 дни на прясното месо извън опаковка.

За кои продукти е предназначена тази технология?

Ивайло Иванов: Технологията е пред­назначена както за сурови, така и за пушени и сушени меса и месни продукти.

Как се гарантира стерилността на продуктите и запазването на вкусовите им качества?

Ивайло Иванов: Прецизен вакуум плътно обвива продукта и съхранява естествените му качества — цвят, аромат, съставки.

Херметичното затваряне запазва свежестта на месото и не позволява въздействие на кислород.
Всичко това се гарантира чрез много стабилен и регулиран производ­ствен процес.

Как се абсорбират отделените течности при опаковането на пресни продукти от месо?

Ивайло Иванов: Не се абсорбират — продуктът се затваря плътно и не позволява отделянето на течности. Продуктите, опаковани в Darfresh, са подготвени специално за тази опа­ковка — те трябва да бъдат идеално чисти и относително подсушени, за да бъде възможно постигането на гарантираната трайност и добрия търговски вид.

Внедряването на Darfresh води ли до оскъпяване на продуктите?

Ивайло Иванов: Консумативът не е решаващо по-скъп от консуматива на една обикновена вакуум линия, но при Darfresh липсва отпадък на ма­териали и брак, което по принцип се добавя към себестойността и има влияние при ценообразуването, което варира между 3 и 6%. Така нещата се компенсират.

Кой е производителят на матери­ала и откъде се снабдява заводът с него?

Ивайло Иванов: Закупуваме фолиото директно от Италия, производител е Cryovac, притежател и на патента за Darfresh.

Кажете ни няколко думи за фирма Лотос?

Ивайло Иванов: Фирма Лотос е на българския пазар от месец май 2007 г. Занимава се с транжиране и разфасо­ване на пресни охладени меса, както и с обезкостяване, нарязване, смила­не, сушене, студено пушене на месни продукти.

Количеството на обработено месо на ден е 1,5 тона сурово сушено месо, а около 5 тона на ден са разфа­совките и смлените меса.

Основни за Лотос са „Тракийска серия“, базирана изцяло на БДС, и ти­пичната за региона на месокомбина­та „Филевска серия“ в двете си разно­видности — филевски бабек и филевска пуска.

Какво очаквате след внедряване­то на новата технология?

Ивайло Иванов: Очакваме ръст на про­дажбите. Надявам се това да стане по две причини — не само заради опа­ковката, а и заради самия продукт. Лотос определено има амбицията да продава прясно месо в национален мащаб.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар