Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатните опаковки от Xerox с едни от най-високите показатели за качествоОчакванията на анализаторите за бу­рно развитие на дигиталните техно­логии в световен мащаб не са нито от вчера, нито случайни. Не е случай­ност и че от Xerox са заложили именно на тях. Освен качество, гарантира­що на производителите добавянето на стойност към продуктите, сери­ята дигитални преси iGen на Xerox и използваните от тях тонери отго­варят на стандартите за опаковане на сухи храни, определени от Админи­страцията за храните и лекарства­та (FDA). Предимствата на дигитал­ния печатса безспорни, що се отнася до кратките срокове за създаването на опаковки, късите тиражи и опти­мизираните разходи за производство и пласиране на готовите продукти на пазара.

Като използва дигиталните ре­шения за печат при отпечатване­то на къси тиражи на опаковки в кра­тък срок, Xerox прави крачка напред и покрива нуждите на пазара от спе­циализирани, прототипни и промоци­онални продукти от рода на: бранди­рани кутии за домашно приготвени тестени изделия; опаковъчни кутии за нуждите на кетъринговите компа­нии; опаковки за чай и кафе.

Пресата iGen4 е в състояние не само да обработи и отпечата в кратки срокове хиляди копия върху сгъваем картон, но и лесно да прев­ключи от една задача към друга с нуж­ните за динамиката на днешния па­зар гъвкавост и скорост. Освен това с опаковъчните решения на Xerox мо­гат да се намалят разходите по скла­дирането, съхраняването и изхвър­лянето на несъответстващите на нуждите на пазара опаковки, както и да се подготви цяла рекламна кам­пания – от създаването на опаков­ката до печата на рекламната бро­шура или свързаните с мястото на продажба други промоционални мате­риали. За онези, които още не са се докоснали до магията на дигиталния печат, може би е достатъчно да спо­менем, че именно чрез него могат да спечелят значителна преднина пред конкурентните фирми.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар