Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

3D изображенията – нови възможности за ефективно управление на данните при проектирането на опаковкиБлагодарение възможностите на но­вия софтуер на EskoArtwork специ­ализираната в проектирането на опаковки и дисплеи компания Seyfert GmbH е оптимизирала максимално трудовия процес.

3D визуализиращата ArtiosCAD система на EskoArtwork позволява на работещите със сгъваеми карто­нени опаковки и дисплеи да органи­зират дейността си по максимално удобен за тях начин. Бързото и ефек­тивно обработване на данните и на­маленото време за доставка, които новият софтуер предлага, са напъл­но достатъчни да задоволят и най-капризните потребители. Работа­та с ArtiosCAD е опростена за смет­ка на многобройните възможности на 3D изгледа за проектиране на ди­зайн. Автоматизирането на работ­ния процес е направило ненужни пов­тарящите се дейности, а времето за изпълнение и доставка е значител­но съкратено. Освен че улеснява съз­даването на възможно най-подходя­щите опаковки и вложки, новият соф­туер позволява импортирането на триизмерните модели на продукти­те до клиентите. С ползването на ArtiosCAD отпада необходимостта от поетапно изработване на модели и прототипи, тъй като обсъждане­то и евентуалните корекции в проек­та стават чрез видеоконференции. Новият софтуер предоставя необ­ходимите инструменти за виртуал­но изработване на прототипи, инже­нерно проектиране, разработване и производство на нови продукти от велпапе, сгъваеми картонени опаков­ки и дисплеи. Друга характеристика на ArtiosCAD е функцията за автома­тично изработване на проекти с раз­лични параметри на базата на един-единствен стандарт. Създателите на софтуера са убедени, че възмож­ностите за триизмерно проектира­не ще оптимизират максимално про­цеса на създаване на модели.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар