Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Esko Artwork и VTales Graphics един успешен пример за партньорствоинсталацияБлагодарение на съвместната рабо­та на EskoArtwork и VTales Graphics вече има нов софтуер, позволяващ ви­зуализиране на продуктите в мага­зинната мрежа. Това ще позволи на притежателите на марки и на тър­говците да намерят точното мяс­то на всеки продукт върху дисплея, както и да видят въздействието на опаковките върху потребители­те. Приложният софтуер се основа­ва на опита, който EskoArtwork има в създаването на хиперреалистични 3D модели на опаковки, и на доказа­но високите възможности на VTales Graphics за графична визуализация.

Новото решение дава възмож­ност и за сравнение между продукти­те на конкурентни компании и фирми. Тъй като повечето решения за покуп­ки се взимат в магазина, за притежа­телите на марки ще е особено важно да оценят дизайна на опаковките вър­ху дисплея и да направят максимално удачно разположението на продукти­те — още повече че виртуалното изо­бражение позволява проектиране в ре­ална среда, с реални продукти и върху реални стелажи. Това спестява мно­го време и пари и дава възможност за бърза промяна на вече взети решения. Върху дисплея бранд мениджърите ще могат да оценяват и съответно да променят всеки свой проект още на първия етап от проектирането.

Графичното изображение може да се използва от компании за пазарни проучвания за съпоставяне изпълне­нието на различни проекти или дис­плей оформления. Крайна цел на съз­дателите на софтуера е дизайн, сти­мулиращ продажбите. Традиционно досегашните оценки в магазинната мрежа са правени с помощта на скъ­пи макети и фотосесии и са отнема­ли много време.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар