Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

OMEGA ™ 20/25 на Atlantic Zeiser на Interpack 2011Водещият доставчик на технологии и системи за индустриален печат Atlantic Zeiser Group ще представи ино­вативната си система за печат на опаковки за фармацевтичната про­мишленост на тазгодишното изложе­ние Interpack 2011. Модулът OMEGA™ 20/25 е с въздушно охлаждане и LED технология и може да се използва как­то за вертикален, така и за хоризон­тален печат, което го прави идеален за нуждите на фармацевтичната ин­дустрия. Компактният дизайн и вгра­дените компоненти за маркиране, ко­диране и персонализиране в последния стадий на производство дават въз­можност за проследяване на проду­ктите и за борба с фалшифицирането. Мастиленоструйният DoD принтер покрива печатни повърхности с ши­рина от 20 до 25 мм. Отпечатваната информация включва съдържание, срок на годност, предупредителни надписи и начини за използване на продукта на различни езици. Модулът разчита коди­рани данни — баркодове и 2D данни. В процеса на проверка кодовете се от­печатват с цел проследяване на проду­кта, което е особено важно в борбата с разрастването на сивата икономика във фармацевтичния сектор.

Възможността за печатане вър­ху по-малка ширина е от особено зна­чение за фармацевтичната промиш­леност. За разлика от досегашните големи системи, компактният мо­дул дава възможност за работа върху малко пространство — при това с високо качество на печат, благодаре­ние на уникалното въздушно охлажда­не, позволяващо втвърдяване на пе­чатарското мастило при скорост до 60 м/мин.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар