Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Tetra Pak инсталира нова система за проследяване на бразилска марка млякоСъздадена специално за марката Aurora, новата система за проследя­ване от Tetra Pak вече е на пазара. Тя се състои от Tetra автоматизирана PlantMaster система и проследяваща инсталация в комбинация с PLMS маши­на за пълнене. Технологията, разбира се, не е нова, но от Tetra Pak заявяват, че те за първи път използват всичко заедно. „Възможността за проследя­ване е решение за събиране на данни, интеграция и контрол върху произ­водството на храни във всичките му фази — приемането на суровините, об­работката, пълненето, контрола на качеството и дистрибуцията. Информацията е достъпна за ползване от по­требителите онлайн чрез уебсайт.“

От Tetra Pak твърдят, че система­та предлага значителни ползи както за Aurora, така и за нейните клиенти. Контролът е напълно автоматизи­ран, така че проблемите на производствената линия могат да бъдат идентифицирани и разрешени по най-бързия и удобен начин. Освен това но­вата технология улеснява придържа­нето към разпоредбите и изисквания­та за сертифициране на продуктите.

Хубавото за потребителите е, че системата позволява всяка опаковка да бъде подпечатвана с индивидуален код, даващ уеб базирана информация за произхода, преработката и паке­тирането на продукта. Възможност­та за проследяване на продукцията е основен фактор за укрепване на дове­рието между производители, клиенти, доставчици и потребители.

Aurora е една от най-големите хранителни компании в Бразилия за осигуряване и подготовка на сурови­ни за хранителни продукти, организи­рана под формата на сътрудничест­во с повече от 70 000 семейства.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Опаковъчни технологии

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар