Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Накъде върви опаковането на вино?Новите опаковки за вино служат и на други цели. Благодарение на свръх­предлагането, през последните годи­ни световният пазар е залят с много повече вино, отколкото може да пое­ме. Това стресира някои лозарски ра­йони. Във Франция много винопроизво­дители са изправени пред банкрут, но същото се случва и в Калифорния, Ав­стралия и други райони. Нежеланите вина са от по-ниско качество, но има и количества от качествени вина, ко­ито застояват. Това дава шанс да се предлагат по-големи количества пив­ки вина в нови опаковки, вместо да се превръщат в отпадък. Предприемчи­вите доставчици на вино в картонени кутии вече са стабилизирали своите производства и пазари и в бъдеще ве­роятно ще срещат малко трудности за снабдяване с добро вино на добра цена.

Скептицизмът, свързан с новопо­явяващите се опаковки за вино и сис­теми за тяхното затваряне, като че ли се смекчава. Традиционалистите се бунтуват, но действащите сили не са за пренебрегване, като промените в климата, водещи до сгъстена ампли­туда на редуващите се добри и лоши години, на различията в качеството и количеството на реколтата. Виното става все по-популярно като напитка в напрегнатото ежедневие и по-масо­вите марки сами изискват увеличава­не на удобствата за консуматорите при запазване на качеството и дос­татъчни наличности в магазинната мрежа. Редовните консуматори на трапезни вина са склонни да приемат удобствата на привлекателните нес­тъклени опаковки. Естествено, да чуеш звука на корковата тапа и да предусетиш вкуса на прекрасната на­питка е чудесно преживяване, но нра­вите и потребностите се менят.

Виното в кутии обикновено оста­ва свежо дълго време — около 4 сед­мици след отварянето, тъй като е затворено под вакуум в торба вътре в кутията и няма достъп на въздух до него. Достатъчно е купувачът да го държи в хладилника и да не мисли пове­че за него. Популярността на виното в кутии не се постига лесно. За да се привлекат и младите, и възрастните консуматори е важно да се постигне елегантност на кутията. Изборът на Black Box се оказва удачен — кубична кутия с черен фон, върху който ди­ректно е отпечатан етикета на ви­ното. Освен това, в магазините кути­ите с класни вина трябва да са редом с бутилираните вина върху рафта. Този подход е свързан с редизайна на опаковката. Същото се отнася и до възприемането на винтовата капач­ка на бутилките като алтернатива на корковата тапа.

За да осигури по-голямо разнообра­зие на вина от световните винарски региони на адекватни цени за амери­канските консуматори, компанията Джус Бокс Вайн е въвела иновативна, удобна и рециклируема картонена опа­ковка за 3 л вино (еквивалент на 4 стък­лени бутилки) с вътрешен, заварен под вакуум плик и кранче за наливане. Вината са от вида Пино нуар, Мерло, Бордо, Совиньон и Шардоне. Предим­ствата на новата опаковка включват запазване на преснотата до 6 седми­ци след отваряне, удобство — с 90% по-лека в сравнение с еквивалента от стъклени бутилки, без чупливо стъкло и коркова тапа за отваряне, лесно на­ливане, дръжка за носене, повече вино в по-евтина опаковка — икономиите са от полза за консуматорите и еко­логична целесъобразност.

С постепенното преминаване на винарската индустрия към затваря­не на бутилките с винтови капачки коркът може да стане минало. Това е свързано, освен другото, със стре­межа да се намали проблемът с „кор­ковото заболяване“ на вината или об­разуването на трихлоранизол (ТСА) в корка, който може да развали виното в бутилката. Отчита се, че 2 до 3% от вината са замърсени с ТСА, а това е неприемливо за винопроизводители­те. Опитите за замяната му със син­тетичен корк не са твърде успешни и засега изглежда, че разработената от Alcan Packaging винтова капачка за лесно отваряне е едно приемливо решение. Винтовите капачки са по-евтини и не се налага бутилките да се съхраняват легнали, което също е предимство. Производителите на корк опонират с това, че коркът е би­одеградируем и възобновяем ресурс, успоредно с възможността в корко­вите гори, като хабитат за много видове животни, да се развива аграр­на дейност. Критиците изтъкват и липсата на достатъчно данни, дали въздухонепропускливата винтова сис­тема на затваряне ще е подходяща за дългосрочно стареене на вината, което изисква наличието на малки количества кислород. Въпреки това, винтовата капачка печели позиции — освен удобството и икономичност­та, тя е пригодна за по-краткосрочно стареене на някои вина и за незабавна консумация на други, по-обикновени и ежедневни вина.

Една алтернатива на корковите тапи е разработената от австра­лийската ZORK Pty система за затва­ряне на винени бутилки. Капачката е много естетична, осигурява добра защита от кислород и е с интегриран в нея откъсващ се пръстен за лесно отва­ряне. Предлага се в голяма гама от цветове, с печат по поръчка и е съвместима с широко разпространени­те гърловини на бутилките за вино.

За защита на стъклени бутилки с вино по време на манипулиране и транспорт MA-UFP Technologies Inc. е разработила опаковка от лята харти­ена каша. За конфигурация от шест бутилки, един детайл служи като гор­на, долна и междинна (сепарираща) част на транспортната опаковка. Предлагат се и конфигурации за 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 12 бутилки. Опаковката се изработва от 100% рециклирани вестници и не изисква инвестиране в инструментариум от крайния по­требител. Тя е по-евтина в сравнение с подобна опаковка от експандиран полистирол, вакуумформовани РЕТ и PVC, други пеноматериали и щанцован вълнообразен картон.

Лесна и удобна за опаковане и разопаковане, тя из­исква минимални работни и складови площи, благодарение на гнездовата конфигурация, позволяваща влизането на частите една в друга. Нейното вътрешно влагосъдържание ú позво­лява да не губи експлоатационните си качества във влажна среда. Опаковка­та е рециклируема.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар