Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Първата в света фабрика за наноцелулоза отваря врати в СтокхолмПървата в света фабрика за промиш­лено производство на наноцелулоза се строи в шведската столица Сток­холм. Пилотният проект е разрабо­тен и се реализира от Innventia — ком­пания, занимаваща се с проучвания в областта на хартията и опаковане­то. Новият материал е екологичен, тъй като се добива от дървени фи­бри. Притежава изключителна здра­вина и олекотеност, превъзхожда­щи качествата на материали като кевлара — изключително здрав органичен полимер, известен най-вече с приложението му в бронираните жи­летки. Друго предимство на наноцелу­лозата пред петролен продукт като кевлара е нейната пълна възобновяемост.

„От много време съществува сери­озен интерес от страна на индустри­ята за прилагане на наноцелулозата като заздравяващ компонент в хартия­та, композитните материали и пласт­масите“ — споделя ръководителят на проекта Майкъл Анкерфорс. Според него наноцелулозата има потенциал за създаването на нови, по-ефективни и екологични бариерни филми за опакова­не на храни.

Наноцелулозата може да намери множество приложения в бъдещето. Едно от тях е свързано със създаване­то на аналози на тъканите в човешко­то тялото, от които би могло да се създадат нови органи и системи, които да заменят вече „износените“ и повредените. Наноцелулозата може да бъде използвана и като съставка за повиша­ване на вискозитета в хранителните продукти. С други думи материалът е способен да замени въглехидратите и другите хранителни добавки.

Фабриката на Innventia ще позво­ли произвеждането на големи количе­ства от новия материал, като проце­сът ще бъде икономически оправдан. Досега процесът на хомогенизиция на наноцелулозата бе много енергоемък и скъп. Благодарение обаче на подобрени­те технологии на Innventia консумация­та на енергия е намалена с внушителни­те 98%. Така чрез новия процес за тон произведена продукция се спестяват 29 000 кВтч енергия. За сравнение — къща със средни размери изразходва приблизително 18 000 кВтч на тон го­дишно. За напълно окомплектована хартиена фабрика от мащабите на тази в Стокхолм това означава спестяване на енергия, равняваща се на енергията, необходима за захранването на 8000 къщи в продължение на година.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар