Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Bobst стартира първото в света вградено устройство за контрол върху качеството на машинното сгъване и лепене на опаковки

  •  
  •  
  •  
  •  


На 7 ноември в Мекс, Австралия водещият световен дос­тавчик на качествени машини и услуги за производите­лите на опаковки обяви старта на ACCUCHECK – първа­та в света машина с вградено устройство за контрол, свеждащо до нула грешките при сгъването и лепенето на опаковки. Въз основа на над 20-годишните традиции на компанията в създаването на машини за високоско­ростен печат при ACCUCHECK Bobst-системата са по­стигнати 100% качество на опаковките, производителност и продуктивност. С новото устройство времето от старта на производството до пускането на пазара на новите продукти е съкратено драстично, а чрез ка­мерите за контрол доставчиците на опаковки гаранти­рат на собствениците на марки безупречна продукция както по отношение на механичната изработка, така и по отношение на печата. Вградените в печатното ус­тройство сензори за контрол на качеството позволяват на ACCUCHECK Bobst-системата бързо и безупречно сгъ­ване и лепене на опаковките и проверка на печата върху всяка опаковка, преди тя да бъде изпратена по веригата. Използвайки камера с висока разделителна способност, базирана на системата Registron за контрол на качество­то, ACCUCHECK е в състояние автоматично да открие дефекти върху картонените опаковки като драскотини или петна, неточно щанцоване, както и разлики в цвето­вата гама. В зависимост от настройките за движение дефектната опаковка може да продължи по линията или да бъде изхвърлена, без това да се отрази върху цикъла на производство, а данните за открития дефект да бъдат записани и по-късно анализирани.

Главният изпълнителен директор на Bobst Group Жан-Паскал Бобст коментира, че машините Bobst са проекти­рани да предоставят на производителите гъвкавост да вършат неща, които не могат да бъдат направени с дру­го оборудване, да бъдат „една крачка пред конкуренция­та”, и подчертава, че стартирането на ACCUCHECK де­монстрира ангажимента на компанията за свеждане до нула на евентуални грешки при производството на опа­ковки. От Bobst вярват, че технологията им ще предиз­вика революция в процеса на упражняване на контрол вър­ху качеството на опаковките, и са горди, че са първите, предложили на пазара лесна за употреба и изключително гъвкава печатна система за откриване на дефекти по време на производството и печата на опаковки посред­ством Registron системата.

Със своя над 120-годишен специализиран опит в съз­даването на машини за производство на опаковки от картон, велпапе и гъвкави материали от Bobst са поели ангажимент към своите клиенти да им предлагат най-качествените услуги в опаковъчната индустрия. Поддър­жаните от компанията специализирани центрове с висо­коквалифицирани кадри предлагат широка гама от услуги с добавена стойност на своите клиенти във всички точ­ки на света.

 
14.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Печат на опаковките

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар