Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иновация = конкурентоспособност 2В това продължение на едноименната статия от бр. 3 от 2008 г. на сп. ProPACK са представени примерни иновативни решения в по-широко застъпените области на опаковането – опаковки от картон, гъвкаво опаковане, техника за термоформоване и свиваемо опаковане, опаковки за храни и козметика.

Световното изложение Interpack 2008 поставя ударението върху иноваци­ите в опаковъчните технологии и свързаните с тях процеси. На тях е посветен Innovationparc Packaging 2008, представящ много нови реше­ния в сферата на опаковането. Един от участниците – компанията Klik­lok Woodman, се фокусира върху удоб­ството и ефективността на пред­ставените от нея иновации за опа­коването в картон, предназначени за преработвателите. Картонажната машина на компанията ECT625 е лес­на за експлоатация, със зареждане от­горе и формира подложки или кутии с неотделими капаци. Четирите револ­верни устройства на машината оси­гуряват сгъването на плоските за­готовки около тях и последващото им залепване на място. Системата с дюзи за нанасяне на горещото лепи­ло (hot melt glue jetting system) е едно от основните й предимства, непозволяващо зацапване и протичане на ле­пилото и като следствие – осигуря­ване на чист и непрекъснат процес.

Проучването сред клиентите показва, че те предпо­читат тази система. Още едно предимство на машината е лесната работа с нея и семплата прена­стройка за различните размери картонени опаков­ки. Друго патентовано оборудване, представено от компанията, е ротационното захранващо устрой­ство с три манипулатора и сервозадвижване, кое­то може да разтваря картонени кутии, включител­но рециклирани, в изпълнение на стандартите за ус­тойчиво производство. Серводвигателите са с на­малена потребност от резервни части и са лесни за поддържане. Представените от компанията маши­ни са със здрава конструкция от неръждаема сто­мана, позволяваща увеличаване на работните ско­рости, облекчен достъп до възлите и подобряване на санитарната поддръжка.

В отговор на растящото търсене от преработва­тели в хранителната индустрия на опаковки специално за техните специфични продукти, водещата групировка за опаковане на храни RPC containers раз­работва нови методи и гъвкави материали на осно­вата на многослоен РР за опаковане на подправки, сосове и майонези. Многослойният РР включва слой от кополимер на етилен винил алкохол (EVOH), който предпазва продуктите от оксидиране. Групировката работи съвместно с базираната в Германия група за подправки Hamker за намиране на нови методи за удължаване срока на годност при едновременно на­маляване на необходимостта от консерванти за продуктите. Съвместно се разработват и нови бу­тилки с различни вместимости за домакинствата и заведенията за хранене – от 270 до 700 мл. Бутил­ките могат да се използват за горещо пълнене, про­зрачни са и съдържанието им може да се изцежда. Те са много добра алтернатива на стъклените опаков­ки. Така RPC концентрира своята дейност върху из­искванията на променящите се пазари, свързани с преработването на хранителни продукти.

Красноречив пример за иновативно опаковане с рекламни функции за стимулиране на продажбите на гелове за бръснене и след бръснене за млади мъже на възраст между 18 и 24 години е създадената за тази цел от Leventhal – собственик на Clio Designs, светеща опаковка, която буквално е разбила оста­релите модели за реклама. На критичния въпрос кол­ко средства е предвидил за реклама, зададен му от представителя на търговската верига, към която се обърнал иноваторът, той отговорил „Нито един долар“. Представителят бил зашеметен от показа­ния му прототип на наситено синята пластмасова триъгълна опаковка с гел NXT, която осветява от­към дъното въздушните мехурчета в гела – опаков ката изглеждала като миниатюрен аквариум без риби. Така опаковката станала хит в супермаркета, като грейвала периодично от рафта и подканвала купувачите да я вземат в ръце, без да е изразход­ван нито един долар за реклама, тъй като тя се са­морекламирала чудесно. Когато притежателите на марки погледнат творчески на възможностите, ко­ито предоставят опаковките, иновациите стават реалност…

С мисъл за потребностите на преработватели­те на хранителни продукти, Multivac Inc. e създала термоформовъчна машина с нов дизайн, осигуряващ опростен и ускорен процес за почистване и хигиени­зиране (За машината писахме в бр.3 на ProPACK за 2008 г. – Б. ред.). Новият модел на машината R535 е оборудван с интегрирана система за почистване на място Clean-in-Place (CIP), с която се автоматизира почистването на машинните възли. Програмата за почистване се стартира с едно натискане на съот­ветния бутон на централното табло за управление. Предварително зададената стандартизирана про­грама осигурява изпълняването на циклите на по­чистването, дозирането и смесването на почист­ващите агенти. Общото външно почистване се из­вършва ръчно с помощта на разпръскващ пистолет и също е включено в CIP процедурата за управление на процеса.

Световният лидер в производството на опако­въчна техника Standard-Knapp е въвел иновативна­та обвивна машина с непрекъснато движение 596S. Машината е проектирана да обвива в свиваемо фо­лио стъклени, метални и РЕТ опаковки върху подлож­ки, което я прави идеална за производителите на храни и напитки. Работи по технологията за зава­ряване с едно руло и е с по-малка поддръжка от ма­шините с традиционното заваряване с механични челюсти. Сервозадвижването плавно напасва ско­ростта съобразно с продуктопотока, като поддър­жа непрекъснатост на движението при скорости до 80 подложки/мин. Към системата за управление има и малък интерфейс за функцията прецизно от­рязване със семпъл въртящ се нож и сервоуправление.

 
06.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар