Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Образованието в съседна Румъния – модерно и насочено към практикатаПолитехническият университет

В последния за миналата година брой на сп. ProPACK представихме работата на Лоредана Добре — докторант от Политехническия университет в Букурещ. За онези от вас, които са пропуснали броя, ще припомним, че Политехническият университет е най-старото и престижно учебно заведение за инженерни кадри в съседна Румъния с над 190-годишна история. Освен съществуващите факултети по електротехника, енергетика, автоматика, информатика, транспорт, машиностроене, електроника, телекомуникации, информационни технологии, приложна химия, материалознание и космическо инженерство, са разкрити и нови факултети по: технология и управление на технологиите, биотехнологии, инженерство и чужди езици, приложно медицинско инженерство, предприемачество, управление на бизнеса. Днес букурещкият Политехнически университет предлага на своите студенти специализации в областта на инженерната химия, опазването на околната среда, инженерния мениджмънт и хранителните технологии.

През последните години заради динамиката на обучение и най-вече заради огромния брой чужди студенти е въведено дистанционно обучение. Университетът предлага следните двугодишни магистърски програми:
Основна мастърс програма със специалности:

•Биохимично инженерство и устойчиви биотехнологии;
•Химия на храните;
•Инженеринг на оксидни и наноматериали;
•Полимерни науки и инженерство;
•Инженерна екология;
•Управление и икономически инженеринг;
•Химическа технология на производствените процеси;
•Биогорива, биорафинерии и технологии, свързани с тях.

Интердисциплинарна мастърс програма със специалност Композитни материали със специално предназначение. Допълнителна мастърс програма със специалности по:

•Аналитичен контрол на качеството на околната среда и техники за саниране;
•Химически науки;
•Фармация и козметика;
•Контрол на качеството и защита на потребителите;
•Опитни химикали, храни и материали;
•Екология и природни науки;
•Бизнес мениджмънт и инженеринг;
•Правни науки.

Изследователска мастърс програма със специалност Микро- и наноматериали.

В катедра Инженерна химия, където в момента преподава инж. Олимпия, са обособени лаборатории, оборудвани със съвременна техника за изследване на редица химични процеси (трансфер на импулси, топлина и маса) с приложение в хранителната и фармацевтичната промишленост. Основна сфера на изследвания в областта на биотехнологиите са: имобилизацията на ензими, ферментационните процеси, пречистването на отпадни води, производството на биомаса и т.н. Ензимното инженерство е новото бъдеще на фармацевтичния сектор, тъй като ензимите са екологично чисти и способстват намаляването на опасните отпадъци. Катедрата е много популярна, защото освен публикации в национални (Revista
de Chimie, Revue Roumain de Chimie, Mase Plastice) и международни (Nature, Chemical Engineering Science) списания, участва в съвместни проекти с университети от цял свят. Политехническият университет провежда ежегодни състезания по химия за ученици и студенти под егидата на фондация CD Nenitescu* и Societatii de Chimie din Romania**. Химическият факултет на университета координира
провеждащата се на всеки две години Международна конференция по химия и инженерна химия. Тазгодишната конференция ще се проведе от 7 до 10 септември в планинския курорт Синая.

Университетът в Питещ

Създаденият още през четиринадесети век Питещ се слави като един от най-старите градове в Румъния. И не само това — районът е с вековни традиции в областта на винарството и овощарството. Само на няколко километра от Питещ се намират небезизвестните лозя Щефанещи, както и Институтът по биотехнологии Щефанещи и Институтът по градинарство Марачинени. В Питещ има много културно-исторически забележителности, сред които катедралата „Св. Георги“ (1656), художествената галерия, музея на историята и природните науки и т.н. Само на 38км пък се намира най-красивият манастир в Румъния, построен в началото на петнайсети век — Арджешкия. По традиция всяка година преди ве-
ликденските празници в Питещ се организира изложба на цветя, откъдето идва и наименованието му „град на лалетата“. От 3 години атракция за жителите и гостите на града е уникалният музикален фонтан, в който налягането на водата зависи от музикалните тонове.

В Питещ има два университета — държавен и частен. Държавният педагогически институт е създаден през 1962 г. Учебното заведение е със статут на университет от 1991 г. и има 11 факултета: Научен
факултет, Журналистически факултет, Факултет по механика и технологии, Факултет по електроника,
комуникации и компютри, Православен богословски факултет, Стопански факултет, Факултет по физическо възпитание и спорт, Факултет по математика и компютърни науки, Факултет по социални и хуманитарни науки, Педагогически факултет, Факултет по право и публична администрация. Университетът предлага 55 бакалавърски, 54 магистърски и 11 докторски програми. В Научния факултет се обучават над 1500 студенти в 7 бакалавърски програми: медицина, биология, химия, екология и околна среда, градинарство, инженерна физика и инженерна екология; три магистърски програми по медицинска биология, опазване и защита на природата; приложна докторска програма по биология. Университетът поддържа връзки със завода Дачия-Рено, Научноизследователския институт по биотехнологии и градинарство Щефанещи, Института по градинарство, изследвания и развитие Марачинени, Центъра за изследвания и развитие на селското стопанство Албота, Института за ядрени изследвания Питещ и др. Традиция на университета е всяка година да се организират симпозиуми на различни теми, свързани с опазването и защитата на биоразнообразието и околната среда. Сред
най-атрактивните теми са: „Идентифициране и запазване разнообразието на растенията и животните“,
„Влияние на замърсяването върху физиологията, хистологията и морфологията на растителните и животинските организми“, „Методи за оценка безопасността на рибните храни и продукти“, „Влияние на замърсяването върху екосистемите“, „Управление на промишлените отпадъци“, „Разработване на технологии за бързо размножаване и ин витро размножаване на декоративни видове“, „Синтез на екстракти, съдържащи антоцианини и тестване на терапевтичния им потенциал“, „Приготвяне на екстракти от натурални папрати с антимикробни свойства“ и т.н.

 
24.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Образование

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар