Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

10 години Национална академия по опакованеНационалната академия по опаковане е създадена през 2001 г. от Университета по хранителни технологии, Пловдив, Център НИЕРА, София и Аграрен университет, Пловдив. Председател на НАО е доц. д-р Стефан Стефанов, а членове са: ИТД, Скиптър, Клио, Велпак, ТЮФ Норд, Алми тест, УХТ, Аграрен университет, Новипак 2002 и ВМ Комерс. Академията е съучредител и член на Европейския институт по опаковане със седалище в Берлин, Германия. Активно си сътрудничи със списанията: Тара и упаковка, Пропак, ХВП, Регал, Опаковки и печат, Хранителна индустрия и търговия и др.

През март тази година се навършват 10 години от съз­даването на първото у нас сдружение в областта на опаковането. Организираните за това време ежегодни безплатни семинари са със съществен принос за реша­ването на актуални проблеми, свързани с опаковането на храни, напитки, парфюмерийно-козметични, фармацев­тични и други продукти, а контактите с институции в страни като Германия, Франция, Белгия, Хърватска, Ук­райна, Русия, Румъния, Армения, Турция, Израел, Полша, Бе­ларус и Молдова са принос за развитието на опаковъчна­та индустрия и за оползотворяването на опаковъчните отпадъци у нас. Благодарение на съвместната работа на сдружението с Немския институт по опаковане и Дуална система, Германия, преподаватели от Университета по хранителни технологии, Пловдивски университет „Паис­ий Хилендарски“, Аграрен университет, Пловдив, Техниче­ски университет София, филиал Пловдив, както и водещи предприятия в областта на производството и потреб­лението на опаковки, са участвали в обучението на спе­циалисти в Германия през периода от 2001 до 2004 година.

Разработките на съвместни екипи на сдружението в областта на опаковането на свежи интензивно дишащи продукти, както и организирането на изпитателна ла­боратория за анализиране и решаване на проблемите на опаковъчното оборудване в някои предприятия, а също и помощта за фирмите при оформяне на документация­та, свързана с различни проекти по програми на ЕС, са съществен принос на Академията за развитието на опако­въчната индустрия у нас.

Намеренията на НАО са да утвърди позициите си на во­деща неправителствена организация с идеална цел в облас­тта на опаковането и свързаните с него дейности — окол­на среда, образование и др. Във връзка с това сдружение­то е набелязало някои основни цели, сред които: решаване на проблемите, свързани със създаването на специалисти в областта на опаковането; популяризиране работата на сдружението; съвместни разработки с български и чужди организации по въпросите на опаковането и околната сре­да; активна научноизследователска дейност и др.

Сдружение „Национална академия по опаковане“ е от­ворено за нови членове. Повече информация можете да намерите в сайта на НАО: www.packagingworld-bg.com.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Образование

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар