Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Повишаване на печалбата по време на кризаБез значение дали сте в челото или по-назад в бизнеса вероятно винаги сте си задавали въпроса как една или друга компания успява да стигне върха. В момента предлагането на производствени технологии и оборудване е толкова голямо, че надали това е нещото, което определя пласмента на вашата продукция. Ако е така, то сравнително бързо можете да се преоборудвате.

Основният въпрос остава как вашите продукти да попад­нат в кошницата на повече клиенти, или с други думи, как да повишите рентабилността на продукцията си. Уви, рентабилността е предмет на съвременните системи за управление на бизнеса ERP* — тема, която няма да диску­тирам тук. Маркетинговите инициативи и рекламата под всякаква форма невинаги достатъчно ефективна. Защо?

Много фирми в България са насочени към продуктите си, а не към самия пазар, т.е. мениджърите им разсъжда­ват по следния начин: „Ние произвеждаме много добри про­дукти, нужно е само клиентът да научи за тях“. Следва ре­кламна кампания, серия от промоции и презентации, но въ­преки това ефектът е незадоволителен. В тази статия ще обърна внимание на едно от най–важните звена в една компания — търговската дейност и нейната организация. Неслучайно определям търговския отдел като ключов в една компания. Това е структурата, която доставя вашия продукт до клиента. Ако тя не работи ефективно, всичко останало е безсмислено.

В най–общи линии едно търговско звено се състои от:

  • склад;
  • автомобилно стопанство;
  • отдел за продажби;
  • счетоводство;
  • мениджмънт.

О.К., дотук всичко е ясно, но как ще повишим пе­чалбата?

Вярно е, че качественият мениджмънт е от съществе­но значение, но ако мениджърите ви работят интуитивно без помощта на аналитични средства, то работата им повече наподобява тази на гадателите и врачките.

Важно е да знаем, че ефективната дейност на търгов­ския представител е химера и можем само се молим той да отделя повече време за работа, отколкото за друго. Ако ERP може да ви даде поглед върху получената рента­билност, то оптимизацията на маршрута на транспорт­ните средства е непосилна задача за един супервайзър.

Какво е решението?

Да оптимизираме склада

Софтуерните решения за оптимиза­ция на складовото стопанство с марка­та Smart Stock са доказали своята рен­табилност и надеждност.

Какво получавате?

  • Система за обработка на входящите заявки, с коя­то не е възможно да сбъркате или пропуснете пози­ция или клиент.
  • Подреждане на склада — точна адресация на всеки продукт, така че дори и със „завързани очи“ да може­те да намерите търсената стока.
  • Следене на наличностите и подреждане на стоките по дата или партида.
  • Подготовка на заявки към производството — не­прекъснато следене на наличностите от стоки. Си­стемата сама препоръчва да се заявят стоки, ко­ито намаляват критично на база статистика от предходни периоди.
  • Бърза ревизия от няколко минути до няколко часа в зависимост от броя на обслужваните продукти.

Да вземем максималното от пазара

А какво ще кажете, ако всеки търговец има информация за стоката в склада още докато взема заявката при клиен­та. За добрия търговец това е инструмент, който носи само печалба.

Системата за организация на търговската дейност Optimum обслужва както exvan selling, така и pre selling (ос­новни разновидности в директните продажби). Чрез по­стоянна връзка на търговеца с офиса имате информация за: местоположението му, текущ оборот, брой сделки, про­дадени артикули, наличност на стока в превозното сред­ство. Търговецът ползва единна ценова база, информация за клиента, отстъпки и непогасени задължения, знае каква стока има в склада или в автомобила и може веднага да взе ме решение. Всички сме чували, че комуникацията с клиента е от съществено значение за успешната работа, а какво по–добро от това — търговец, който никога не казва „ня­маме в наличност“ и учтиво ви предлага всички промоции.

Още нещо, което ще се хареса на търговския мени­джър, е модулът за мърчандайзинг. С него лесно ще следи­те разположението на стоките ви в търговския обект, а определянето на нетната и нумерична дистрибуция ще е проста задача.

Да свием разходите с разумни инвестиции в пра­вилна посока

Системата Optimum позволява повишаване на трудовата производителност на търговските представители (от 30% до 90%) чрез намаляване времето за взимане на реше­ния. Характеризира се още с автоматично изпълнение на основните операции по ценообразуване за конкретната точка (магазин), както и с увеличаване обема на усредне­ните поръчки с до 95—97% благодарение на автоматична препоръчителната поръчка. Грешките при създаване на до­кументи също намаляват. Оптимизира се и маршрутът на движение на търговските представители и се повишава точността и скоростта на изпълнение на поръчките. Бла­годарение на системата се оптимизира и количеството на останалите в склада стоки, като получените от търго­вците заявки онлайн се въвеждат автоматично от офиса. И не на последно място, Optimum позволява повишаване качеството на обслужване, имиджа на компанията и удовлет­вореността на търговския персонал, а защо не и повиша­ване на заплатите в резултат на по–добрите продажби?

И така, ако преценявате, че вашата търговска дей­ност има нужда от оптимизация, ако мислите, че търго­вците ви са неефективни, ако вложените в медийна рекла­ма средства не се връщат, а разходите за транспорт рас­тат без основание, значи е дошъл моментът за промяна.

 
12.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар