Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Най-успешните марки в света за 2011 година

  •  
  •  
  •  
  •  


Определянето на най-успешните марки в света в условия­та на криза със сигурност не е лесна задача. За Interbrand обаче едва ли е било особено трудно да анализират паза­ра и въз основа на няколко основни критерии (наличие на глобален пазар и стабилни финансови резултати, влияние на марката върху избора на продукт и устойчивост) да съставят списък на 100-те топ марки за 2011 г.

Едва ли има много учудени от факта, че за 12-та по­редна година първа в класацията отново е Соca-Cola. Със своите 2% промяна в стойността на търговската марка компанията доказва, че залага на печеливша стратегия, основаваща се на представянето на продукти, отгова­рящи на желанията на потребителите. Тук е мястото да споменем, че заедно с вкуса, най-важният фактор за успе­ха на марката безспорно е нейната опаковка.

Силно присъствие на пазара и особено развитие през тази година отчитат високотехнологичните мар­ки, като седем от тях дори са сред първите десет: IBM, Google, Microsoft, GE, Intel, Apple и Hewlett-Packard. Във въз­ходяща позиция са и Amazon и Samsung, както и наско­ро присъединилата се тайванска марка мобилни устрой­ства HTC.

Случаят със съхранените позиции на луксозните мар­ки като: Louis Vuitton (18), Gucci (39), Hermès (66), Cartier (70), Tiffany (73), Armani (93) и Burberry (95) е колкото инте­ресен, толкова и закономерен. Оказва се, че в ситуации на влошени икономически условия запазеното качество и стилът на марките са механизмите, които гарантират успеха им на пазара.
От Hermès например, въпреки риска от спад в продаж­бите, успяват да бъдат иновативни и да не изневеряват нито на стила, нито на традициите си, независимо че разширяват продуктовата си мрежа (от шалчета до ме­бели) и работят по съвместни проекти с други компании.
На какво се дължи фактът, че независимо от обстоя­телствата някои марки не само успяват да запазят изво­юваните си позиции на пазара, но и да отбележат значите­лен ръст в своето развитие? Според агенцията за глобал­ни проучвания от особено значение за успеха на марките са фактори като: последователност, гъвкавост, реле­вантност, както и възможността марките да са познати и заедно с това различни, но винаги близо и в услуга на по­требителите. На практика става въпрос за неща, които са известни и без които нито една успешна марка не би била витална. В този смисъл най-точният отговор на въ­проса „Какво е печелившо днес?“ би бил – „Да си различен“.

Възможността да се открояваш, да изпъкваш сред останалите със сигурност дава предимството да бъдеш забелязан, видян, изслушан. Прекрасен пример за това е интернет медийното пространство с нарастващия брой платформи като: Facebook, Twitter, Google +, YouTube и др. По смисъла на закономерните добри иновации и съв­сем в реда на нещата много марки, сред които Аdidas (60 позиция) и Nike (25 позиция) са заложили на иновациите и динамиката и излизайки извън рамките на офиса, склада и магазина, са се настанили трайно в мрежите за социал­ни комуникации за по-близък, макар и виртуален контакт с потребителите.

IBM пък е пример за излизаща извън полето си на дей­ност марка, която допринася за подобряване качеството на живот посредством прякото си участие в съвмест­ни проекти със социални и обществени организации. Това обяснява популярността и успеха на марката сред потре­бителите. От компанията са се фокусирали върху инвес­тициите в научни изследвания, пряко свързани със сфера­та на: здравеопазването, биологията, енергията, водни­те ресурси, безопасността на храните и др., т.е. вложили са творческия си и научен потенциал в дългосрочни из­следвания за сметка на краткосрочните печалби. За пери­од от около 10 години изследователите в IBM са показали и продължават да търсят начини да показват всичко онова, което може да бъде достъпно и възможно във физическия свят. Благодарение на комбинираните проекти на IBM със световни здравни организации като UPMC днес някои от проблемите в здравеопазването са успешно разрешени. Разработени са програми за справяне с уличния трафик и местата за паркиране в големите градове, и много други.

Забележителен е ръстът, който тази година автомо­билната индустрия бележи на европейските пазари, в САЩ и Китай. Оказва се, че стратегията на компаниите, кои­то не спират да изкушават потребителите с новатор­ските си хрумвания, е безспорно печеливша. Разбира се, елементите на иновативност далеч не са единствената причина за нарастващата популярност на високотехнологичния електромобил Сar2Go на Daimler AG или на хибрида Prius на лидера в автомобилната индустрия Toyota Motor Corporation (11-та позиция в топ 100 на световните мар­ки), успешно продаван в над 70 страни и региони в света.

Не по-малко причини да се гордеят с успеха си имат и Audi със своя e-tron Spyder, както и обявените за супер­бранд в категорията на превозните средства BMW.

 
13.01.2012.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар