Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ръст в популярността на собствените марки в БългарияИзследване на международната агенция за маркетингови проучвания „Нилсен“ сочи, че в края на 2009 г. българските потребители все повече предпочитат да купуват собствените марки на големите вериги магазини, чиято разпоз­наваемост се е повишила с 20% в срав­нение със същия период на 2008 година. Въпреки значителното увеличение на популярността им обаче тези продук­ти все още не са достатъчно познати и не конкурират лидера в дадената про­дуктова категория, а само близки по цена марки на производител. На прове­дения в хотел „Шератон“ бизнес форум „Храни и напитки“ представителят на „Нилсен“ за България Кремена Радулова изнесе информация за развитието на българския пазар на собствени марки и направи интересни сравнения на база­та на данни за нагласите на български­те и европейските купувачи към този пазарен феномен. Подобно на западно­европейците, българите започват да свикват със собствените марки и да ги търсят и в магазините на по-нови­те за българския пазар вериги.

При решението си за покупка на про­дукт с марка на търговец българите се водят най-вече от отношението си към веригата магазини, на която принадле­жи марката. Следващо по важност е съотношението между цена и качество на стоките, както и сравняването на стойността на продуктите с марка на търговец с тези на производител.

За собствените марки на българ­ския пазар е характерно, че продължа­ват да подобряват качеството си при значително по-ниски цени (средно с 20–40% от средните за категорията), ко­ето поражда желание за повторна по­купка и по този начин повишава лоял­ността на клиентите. Въпреки това собствените марки все още не могат да изместят доказаните през години­те марки на производителите. Подоб­ни са и резултатите от глобално про­учване на „Нилсен“, според което за 2009 г. продажбите на стоки с марка на търговец се увеличават, но повече­то потребители продължават купуват стоки с марка на производител.

 
17.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар