Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Bizerba против нерационалното изразходване на хранителни продуктиВ рамките на Interpack 2011 ще се състои конгрес под мотото SAVE FOOD. Предстои да бъдат обсъдени възможностите за преразход на продукти на всеки етап по веригата на производство. Във връзка с това компанията Bizerba ще представи най-новите си разработки: софтуерна програма BRAIN, едноконвейерен апарат за претегляне и сортиране CWP Neptune и система за етикетиране TTI

Според последните статистически данни само в Евросъюза годишно се из­хвърлят над 70 млн. тона хранителни продукти. Компанията Bizerba е разра­ботила програма, следяща за престоя на стоките в големите вериги за хра­нителни стоки. Създаденият софту­ер може да проследи движението на продуктите за времето от постъп­ването им в магазина до изтичането на макимално допустимия срок на съх­ранение и престой. Благодарение на специалния терминал iS70 пък е въз­можна вътрешната комуникация. Тер­миналът е със защитен от одрасква­не сензорен дисплей и с възможност за вграждане на допълнителни датчи­ци (за температура и влажност). Полз­ването на програмата свежда риска от застояване на продуктите до ми­нимум поради простата причина, че те могат да бъдат размествани съо­бразно датата им на влизане в склада на магазина, на принципа „последния — на входа, първия — на изхода”.

Що се отнася до продуктите, чи­ето тегло по една или друга причина е невярно маркирано, те могат да бъ­дат коригирани и опаковани на мяс­то с помощта на CWP Neptune и TTI. По този начин отпада излишното из­ползване на опаковъчни материали, което само по себе си е значителна икономия на природни ресурси.

Дизайнът на уреда за измерване е проектиран по начин, предотвратя­ващ замърсяването и намаляващ кон­такта на храните с евентуални бакте­рии. Повечето от използваните до мо­мента скали за измерване на неопако­вани храни работят на принципа на ин­дивидуалното контролиране на транс­портните ленти. Невъзможността за достъп до тях и податливостта им на корозия създава трудности при поддържането на хигиената. За разли­ка от своите предшественици CWP Neptune притежава уникални характе­ристики: той не корозира и при него не съществува риск от бактериална за­раза. Поради наклонената си плоскост системата е лесна за почистване и освен това не изисква ползването на ролки, тъй като включва само два еле­мента: единична транспортна лента и двигател. Достатъчната ширина на лентата не позволява хранителните остатъци да паднат или да се връщат обратно на конвейера.

Чрез системата „умни етикети“ TTI отстраняването на недостатъци­те по веригата за доставки е лесно и удобно както за търговците на дреб­но, така и за потребителите. Ултрави­олетовата индикация, която се проме­ня съобразно количеството попаднала светлина, е идеална за осъществява­нето на контрол върху продуктите. Това от своя страна гарантира ими­джа на марката и лоялността на по­требителите към нея. А какво по-хуба­во от възможността една марка, на­ложена благодарение на доказани през годините качества, да продължи да радва своите почитатели.

 
23.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Проучвания и прогнози

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар