Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Расте интересът към храните и напитките на различни етнически групиИнтересът към екзотични аромати отдавна е направил популярни итали­анските, мексиканските и азиатските храни. Въпреки това след направени проучвания на потребителските на­гласи се смята, че през последните го­дини храните на по-малко известни ет­нически групи са все по-предпочитани. Основни фактори за това са гладът за екзотични съставки и аромати, вку­сът към приключения и достъпността им вследствие на глобализацията.

Само за период от една година — от 2009 до 2010, със 150% се е увели­чило потреблението на хранителни продукти и напитки, съдържащи в на­именованието си думите „карибски“, „японски“ или „тайландски“. Етикети­те, в които присъстват тези маги­чески думи, сякаш сами продават продуктите. Предполага се, че особено­то пристрастие към тях се дължи на желанието за консумиране на по-здра­вословни храни, както и на налагане­то им на пазара от все по-голям брой производители и търговци. Не по-мал­ко значение за популяризирането на нестандартните храни имат и рекла­мите в електронните медии и преса­та, книгите и специализираните из­дания. Според изследване на потреби­телските нагласи 26% от любителите на екзотични храни и напитки призна­ват, че са били подтикнати да ги проб­ват, след като са прочели информация за тях в готварски книги, включващи рецепти за приготвянето им; 23% са били провокирани от медиите, и по-специално от рекламите; 18% са разви­ли вкус към тези храни след пътувания в чужбина; 25% са започнали да си купу­ват такива храни поради факта, че те са лесно достъпни, тъй като се прода­ват в кварталните магазини и ресто­ранти. Поради засиления интерес към екзотичните блюда вече се предлага и услугата приготвяне на нестандарт­ни ястия от майстори-готвачи в до­мовете на клиентите. По-евтин и по-достъпен начин обаче е участието в специални готварски програми, как­то и купуването на кулинарни списания или свалянето на екзотични рецепти от интернет сайтове.

 
22.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар