Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ретро тенденцииНапоследък се наблюдава засилваща се носталгия по атавистичните опа­ковки на различни марки от рода на Pepsi (за напитките), Nike (за спорт­ните изделия), дори тенденция към възстановяване на ретро формите при производството на бонбони и др. Тъй като развитието на техно­логиите напредва с небивали скорос­ти, а икономиката е в пълен хаос, све­тът изглежда изпълнен с бедствия и потребителите изпитват нужда от сигурност. Подобно усещане дава единствено „познатото старо и из­питано“ — т.е. в стремежа си да се почувстват сигурни, хората търсят все повече начини да живеят прос­то и да се радват на живота. Част от този стремеж са събиранията без мобилни телефони и дистанцион­ни устройства, почивките на места с ограничен достъп до интернет и като цяло засилване на интереса към недалечното минало.

В този смисъл интересни се оказ­ват марките от детството, отго­варящи изцяло на емоционалните желания на потребителите. Използва­нето на стари и познати опаковки влияе в посока свързване с миналото и „добрите стари дни“ дори когато става въпрос за хора, които тогава са били на 10, 15 или 20 години. Оказ­ва се, че повечето от родените меж­ду 1946 и 1964 година се вълнуват при вида на продукти, напомнящи им за детството и като цяло за времето, когато всичко е изглеждало не толко­ва сложно. Поколението на родените между 1982 и 1995 година заедно с по­колението от 60-те години (около 80 млн. души) сами по себе си предста­вляват огромна супергрупа потреби­тели, която не трябва и не може да бъде игнорирана. Те изпитват рес­пект и намират старите марки от времето на своите родители по-скоро интересни, отколкото скучни. Това важи с пълна сила и за ерата на хипитата, дискотеките, секса, нар­котиците и Уудсток. На практика връщането към опаковките от мина­лото е показателно за връзката меж­ду двете поколения потребители.

От гледна точка на бранда завоят към ретро опаковките е доказател­ство за приемствеността и дълголе­тието на марката — доказателство за нейния имидж, което само по себе си засилва вярата у потребителите, че марката на продукта, който е бил с тях в добри и в лоши времена, ще про­дължи да бъде там за тях и занапред.

Идеята за „връщане назад“ и „връ­щане в“ предоставя нови възмож­ности за свързване с потребите­лите, макар сама по себе си да не е нова — елитни автомобилни компа­нии от ранга на Chevrolet отдавна се позовават на емоционалната връзка с клиентите на базата на познати форми, материали и цветове. Очак­ва се тази тенденция да стане при­ложима за продуктите от различни сфери на пазара, каквито са случаи­те с използването на желязо и мета­ли, показващи признаци на износване, в архитектурата или iPhone приложе­нията в областта на технологиите, позволяващи правенето на цифрови снимки с ефекти на класическа фо­тография. Това създава особен ком­форт между продукт, марка, среда и потребител, и никак не е случаен фа­ктът, че отваря нови пътища за ус­пешно общуване помежду им.

 
23.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар