Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ръст в пазара на биоразградими опаковкиВ световен мащаб растящите цени на петрола и изчерпването на изко­паемите горива ще доведат до заси­лен интерес към полимерите на рас­тителна основа. Използването на биопластмасите ще е за сметка на стандартните пластмаси, като оч­акваният растеж в сектора е за над­хвърляне на стандартните от 2006 г. насам 17–20%. Динамиката на пазара на биоразградими опаковки в Европа, САЩ и Азиатско-тихоокеанския реги­он ще се дължи основно на голямата конкуренция между водещите произ­водители.

От своя страна регулирането на законодателната рамка, очертава­нето на основните разходи, възпре­пятстващи развитието на произ­водството на биоразградими пласт­маси, както и прогнозирането на бъдещето на индустрията, ще до­принесат за разширяване възмож­ностите на пазара в сектора.

Как стоят нещата в момента? В Европа и САЩ има регулаторна поли­тика по отношение на биоразгради­мите опаковки, но Азия и Австралия са много по-напред. Като цяло тър­сенето на този вид опаковки е увели­чено, макар да съществуват пречки, свързани с рекламните и производ­ствени разходи, а също и с мащаба на промените, които трябва да бъ­дат направени за внедряването на биоразградимите опаковки на пазара. В момента се разработват нови ма териали на базата на нанотехноло­гиите, както и материали на базата на микробиологични източници, кои­то предлагат потенциал за интерес­ни разработки в областта на интели­гентните опаковки.

 
27.10.2011.
Автор: ProPack Magazine
0 Коментари
Таг :

Тенденции в опаковането

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар