Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

5 в 1Тазгодишните изложения МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД&ДРИНК се проведоха между 11 и 14 ноември в четири от изложбените зали на Интер Експо Център — София.

Професионалистите в тези браншове имаха възможност­та да установят ползотворни бизнес контакти с воде­щи български фирми — производители, дистрибутори или представители на чуждестранни компании. Изложенията бяха посетени от близо 9600 професионалисти и потребители, които се запознаха с последните тенденции и ново­сти в областта на хранителновкусовата промишленост. Общо 411 изложители и подизложители от 29 държави бяха представени на 159 щанда.

Шестнадесетото издание на авторитетното меж­дународно изложение МЕСОМАНИЯ тази година предста­ви продуктите и услугите на производители и търговци от България и 20 други страни. На 63 щанда бяха аранжи­рани експонатите на 204 изложители от България, Герма­ния, Италия, Испания, САЩ, Франция, Австрия, Турция, Вели­кобритания, Швейцария и др. На изложението бе показанo специализирано оборудване за обработка на месо и месни продукти, опаковъчни машини, консумативи и др. Заинте­ресовани специалисти от областта на месопреработва­телната промишленост се запознаха с богата гама от обвивки и опаковки за месни продукти. Редица търговски фирми представиха продукти на водещи компании в произ­водството на подправки, хранителни добавки, функционал­ни смеси за продукти от преработено месо, ингредиенти.

Освен мляко, млечни продукти и деликатеси, сред екс­понатите на СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО можеха да се видят различни модели хладилници, фризери и широка гама уре­ди за професионална употреба, както и почистващи ма­шини. Представени бяха и измервателни уреди за контрол на млечни продукти и уреди за детекция на изследвани па­тогенни микроорганизми за два пъти по-кратко време от традиционните методи.

На БУЛПЕК професионалистите от хлебопроизвод­ството и сладкарството се запознаха със суровини и ма­териали за производство на хляб и хлебни изделия от на­турални съставки, съобразени изцяло с нормите на здра­вословното хранене. Представени бяха вертикални и хоризонтални опаковъчни машини със стреч и термосви­ваемо фолио, както и хартиени пликове за хляб и хлебни из­делия. Фаст фуд, топли точки, ядки и други насипни продук­ти са също част от номенклатурата на изложбата.

Сред интересните експонати на ИНТЕРФУД И ДРИНК бяха инстантните напитки, какао и сладки от Полша, кафе и чай от Унгария и традиционни храни от Сицилия. Новост за изложението бяха здравословни и био-органични храни от цял свят без съдържание на генномодифицирани със­тавки, консерванти и вкусови подобрители.

САЛОН НА ВИНОТО отово бе притегателен център за сомелиери от страната и чужбина и за любителите на ви­ното, които ценят елитните и качествени продукти. Ос­вен българските винопроизводители на изложението бяха представени и вина от Италия, а Аржентина и Южна Африка представиха местни вина на свои самостоятелни щандове.

В събитието взеха участие и студенти от Нов българ­ски университет под ръководството на доц. Юлия Грам­чева. На щанда на университета бяха представени техни авторски проекти на опаковки и етикети, към които ин­терес проявиха както специалисти в опаковъчния бранш, така и производители на опаковки. Към 12-те участници бяха отправени и няколко сериозни оферти за проектира­не на опаковки.

Идея фикс 2009

Като съпътстващо мероприятие към тазгодишния „Са­лон на виното“ Националната лозаро-винарска камара за първи път организира конкурс за графичен дизайн на ети­кети и рекламни материали предназначени за представя­не на вина „ИДЕЯ ФИКС“.

В журито на конкурса взеха участие проф. Божидар Йо­нов, Божидар Икономов и Георги Янков — представители на Съюза на българските художници, Даниела Осиковска от Асо­циацията на рекламните агенции и Ивана Мурджева — пред­ставител на Националната лозаро-винарска камара. Във вся­ка от конкурсните категории бе връчена по една първа на­града. Комисията номинира и награди следните участници:

  • В категория „Проект за етикет“ наградата бе връчена на Йордан Желев/ Фактор Р студио;
  • В категория „Реален продукт“ наградата получи Телиш АД;
  • В категория „Печатни рекламни материали“ бе отличе­на Винарска изба Русе;
  • В категория „Видеоматериали, късометражни филми с презентационна цел“ награда не бе връчена;
  • Националната лозаро-винарска камара учреди и връчи специалната награда на камарата на Дамяница АД.
Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар