Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Oпаковането в електроникатаGSM опаковки за повторна употреба

Американският мобилен оператор Sprint е обединил уси­лията си с технологичния гигант Samsung US за пускане на пазара на опаковки за мобилни телефони, които могат да се използват повторно. Пробната версия позволява на клиентите да използват опаковката повторно като па­кет за изпращане на стари мобилни телефони, батерии, аксесоари и сим-карти към депата за преработване на отпадъци. Към самата опаковка предварително е зале­пена пощенска марка, така че единственото, което по­требителят трябва да направи, е да постави пакета в пощенската кутия. Кутията за мобилни телефони и въ­трешната подложка се рециклират на 100%. Близо 90% от съдържанието им е хартиени фибри от рециклирана хар­тия. Повърхностните слоеве на опаковката са без съдър­жание на хлор, а печатът е с мастила, базирани на соята. От компанията-производител са помислили дори за такъв детайл като екологичността на пощенските марки, кои­то също са рециклируеми и се залепват за кутията по­средством акрилно лепило на водна основа. От Sprint пла­нират да разширят приложението на новите опаковки и към други свои продукти.

Първата вакуумно запечатана опаковка за за­хранващи модули

Международният производител на електронни компо­ненти Semikron представи на пазара Semiseal — първа­та вакуумно запечатана опаковка за захранващи модули, гарантираща по-сигурно и лесно боравене. Опаковката осигурява механична и екологична защита от пагубни за продукта атмосферни влияния като влажност, проник­ване на корозивни елементи и прах, а също така от уда­ри и вибрации при пренасяне. Кутията е преминала суро­ви 240-часови тестове за устойчивост на влага и резки температурни промени в диапазона от –40 до 85°C.

Захранващите модули са вакуумно запечатани и са разположени между пластмасовия филм и покритата с ле­пило картонена обвивка. След произвеждането си моду­лът веднага бива плътно запечатан с помощта на про­зрачно фолио от едната страна и покрит с картон от другата. По този начин опаковката остава непокътна­та по време на транспорта. В сравнение със стандарт­ното опаковане Semiseal предоставя цялостно решение за клиента, а качеството на опакования модул е гаранти­рано до момента на отваряне. Прозрачността на тази високотехнологична кутия позволява визуална провер­ка на състоянието на захранващия модул. Опаковката е снабдена с двуизмерен баркод (Data Matrix Reading), поз­воляващ моментална и случайна проверка на данните за артикула — партида, дата на производство и др. Нещо повече, Semiseal позволява различни количества от един модулен тип да бъдат включени в единична опаковка, ко­ято е направена по начин, позволяващ лесното им разде­ляне в необходимите количества. Разопаковането е улес­нено максимално чрез повдигане и отстраняване на кар­тонения капак и последващо премахване на вътрешния филмов слой. Използваните материали са рециклируеми и като количество са наполовина по-малко от материали­те в стандартните опаковки в сектора.

Защитно опаковане на лаптопи от Plastique

Базираният в UK производител на термоформовъчни из­делия Plastique пусна на пазара иновация в областта на за­щитното опаковане. Тяхната нова пластмасова опако­въчна концепция Lo.G™ защитава чупливите електронни елементи при пренасяне с помощта на патентована сис­тема за минимизиране на рисковете при пренасяне 360о 

При Lo.G™ са използвани листове HDPE като разделители между различните сектори на опаковката. Така се осигу­рява стабилност и защита и същевременно се спестява обем и енергия за производство. Термоформовъчното за­щитно опаковъчно решение се предлага в модели и разме­ри, които да отговарят на нуждите на производителите на електроника. Кутията е създадена така, че да е съв­местима с всеки тип лаптоп.

„Мидена черупка“ от хартия за фотоапарати на Kodak

Eastman Kodak предпочете хартиена опаковка тип „миде­на черупка“ пред пластмасова за опаковането на серия­та си дигитални фотоапарати Kodak C-182. Защитната и в същото време екологична кутия съчетава в себе си устойчиво добита хартия с пластмасов визьор от APET или rPET — една добра алтернатива на пластмасовите варианти. Така в опаковката са използвани 60% по-малко пластмаси, отколкото в стандартните мидени черупки от PVC, което допринася за намаляване на енергийните разходи с 65%.

Произведената от Natralock опаковка е примамливо решение и поради факта, че щади нервите на потреби­теля и не го докарва до ярост при опитите му да я от­вори — състояние, което стандартните пластмасови „мидени черупки“ често предизвикват. Новата опаковка може лесно да бъде отворена с ножици, при което остава гладък безопасен ръб след срязване.

Според производителя Natralock ще бъде по-тясна и с една четвърт по-лека от стандартните „мидени черуп­ки“, поради което ще изисква по-малко пространство при пренос и складиране. Друго нейно важно предимство е, че процесът на производството ù може да се ускори с цели 60% в сравнение с пластмасовите ù аналози, без да се на­лагат допълнителни инвестиции в оборудване.

Опаковъчна компания разработва технология за добив на слънчева енергия

Опаковъчната група Amcor Flexibles обединява усилията си с четири други компании за разработването на орга­нична алтернатива на конвенционалните соларни клетки. Новият консорциум, наречен Oscar (Organic Solar Cells by Armor), има за цел да създаде органични фотоволтажни (OPV) клетки за генериране на електричество от слънце­то, които да са по-гъвкави, да съдържат намалено количе­ство вредни съставки и производството им да изисква по-малко енергия.

За общия проект от Amcor допринасят със своя опит в областта на бариерните технологии и по-конкретно с познанията си по разработването и производството на бариерния филм Ceramis. Този филм е ключов компонент, който ще предотврати нежеланата деградация на орга­ничните по състав соларни клетки. Въпреки че филмът е базиран на пластмаса, той не се разгражда под въз­действието на ултравиолетовата светлина и влагата. В същото време трябва да бъде произвеждан по доста­тъчно ефикасен начин, за да не оскъпи прекалено крайния продукт. Задачата на изследователите от Аmcor е да създадат усъвършенствана версия на сега съществува­щия филм. Очаква се новият тип соларни панели да се по­явят на пазара до 2014 г.

Спирална CD/DVD опаковка от Wewow

Опаковъчният производител Wewow сключи договор с му­зикалния лейбъл Communion Records, който ще бъде първи­ят клиент за кутиите за CD и DVD WowSpiral, направени от единично парче картон със спираловидна форма.

За разлика от традиционните кутии за дискове нова­та опаковка не изисква поставянето на лепила или пласт­масови елементи. Сприралната конструкция е направена така, че елементите се захващат един за друг след по­ставяне на диска. Върху опаковката е отпечатана FSC сертификационна карта, за което са използвани мастила на основата на растителните мазнини.

От Wewow заявяват, че са в състояние да изпълнят съвсем ограничени поръчки (минимум 100 единици), като по този начин отговарят на все по-разпространената практика сред музикалните компании да пускат на паза­ра лимитирани серии.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар